Konfliktramte arbejdspladser

Hvad gør du som medlem af PROSA, hvis din arbejdsplads rammes af konflikt, hvad enten PROSA er en del af konflikten eller ej.


Sympatikonfliktvarsel på Statens It

PROSA har i dag d. 21. marts varslet sympatikonflikt på Statens It.

Sympatistrejken varsles med virkning fra den 23. april 2018 kl. 00.00. Sympatistrejken
har til formål at understøtte HK og AC i kampen for en rimelig overenskomst,
som vores medlemmer er omfattet af.

Læs varslet som pdf.


Konflikt FAQ

PROSA har udarbejdet en FAQ om konflikten i det offentlige.

Du kan finde den på www.prosa.dk/konflikt-faq 


Orientering til alle medlemmer

Alle PROSAs medlemmer fik den 14. marts en orienteringsmail om konflikten. Hvis du ikke har modtaget den, beder vi dig tjekke www.prosa.dk/mit-prosa for at se, om vi har de korrekte oplysninger på dig. Har vi ikke din mailadresse kan du sende navn, fødselsdato, e-mail og gerne telefonnummer til konflikt@prosa.dk.

Du kan også læse mailen her:
https://www.prosa.dk/artikel/mail-til-alle-medlemmer-om-konflikten-i-det-offentlige/

Mail sendt til medlemmer ramt af lockout, som ikke er undtaget: Læs den her

Mail sendt til medlemmer ramt af lockout, som er undtaget af arbejdsgiver: Læs den her

Mail sendt til medlemmer ramt af lockout, som er undtaget af arbejdsgiver, men sendt i strejke af PROSA: Læs den her


Ansat på PROSA overenskomst

Hvis PROSA udtager dig til strejke vil du selvfølgelig få direkte besked.

Hvis du modtager en lockout meddelelse og ikke har en TR skal du orientere PROSA øjeblikkeligt (konflikt@prosa.dk)

Personer under uddannelse er ikke omfattet af en konflikt.

Under en konflikt vil PROSA råde over din arbejdskraft i forbindelse med konflikten og vi vil aftale hvor du skal møde. PROSA vil selvfølgelig tage alle nødvendige hensyn i den forbindelse.

Sørg for at vi har de rigtige oplysninger om dig på Mit Prosa.

Indtægt:
Sender PROSA dig i konflikt (strejke eller lockout) får du konfliktstøtte. Det er Hovedbestyrelsen der fastsætter niveauet for konfliktstøtte ved hver konflikt. Normalt gives der fuld løn dog ikke pension, ferie, ferietillæg og genetillæg.

Ferie:
Er du startet på ferie før konflikten, fortsætter ferien i konfliktperioden. Du indtræder i konflikten ved feriens ophør.
Planlagt ferie som starter efter konfliktens start bliver aflyst. Du kan heller ikke rejse væk under konflikten, da du skal kunne møde umiddelbart efter konfliktens ophør. Man kan evt. aftale med arbejdsgiver og PROSA at aftalt ferie opretholdes på trods af konflikten

Efterlønspræmie:
Du optjener ikke timer til efterlønspræmie under konflikt. Overarbejdstimer der kommer til udbetaling senere vil tælle med som erstatning for de manglende timer

Lockout,
Barsel,
Fleksjob:

Er der særlige forhold i forbindelse med din ansættelse som disse eller tilsvarende skal du kontakte PROSA. Er du i tvivl så kontakt os.


Ansat på anden overenskomst

Du bliver ikke omfattet af konflikten, medmindre der etableres sympatikonflikt.

Du skal fortsat møde på arbejde og passe dette som før konflikten. Du modtager din normale løn.

Her er hvad du skal være opmærksom på og gøre

Strejke
Du burde ikke blive udtaget på listen over strejkende, hvis det alligevel sker, skal du straks kontakte PROSA.

Lockout:
Arbejdsgiver skal have oplysning om, at du ikke er medlem af det forbund, som har overenskomsten. Der vil normalt blive skrevet en mail fra HR eller tilsvarende, hvor det oplyses hvor beskeden skal gives til. Sørg for at gøre dette hurtigst muligt.

Det er PROSAs grundholdning, at PROSA-medlemmer ikke skal modarbejde andre fagforbunds konflikter.

Konfliktramt arbejde:
Du må ikke udføre konfliktramt arbejde under konflikten. En god test for dette er, om du ville blive sat til opgaven, hvis den samme kollega var syg? Hvis det ville være helt normalt, skal du udføre opgaven.

Du må aldrig nægte at udføre en opgave

Det er stadig en bortvisningsgrund - også under en konflikt. Få ordren på skrift (mail) og kontakt straks PROSA. Hvis chefen insisterer på, at du gør det straks, så udfør arbejdet straks, men kontakt PROSA så snart det er muligt

Over-/merarbejde:
Du må ikke pålægges ekstra arbejde for at afbøde konflikten. Igen skal man sammenligne med situationen før konflikten. Ville du være pålagt overarbejde før konflikten, kan du også pålægges overarbejde i konflikten. Er du uenig med lederen, skal du få ordren på skrift (mail) og kontakte PROSA.

Liv, ære, velfærd
I situationer hvor liv eller helbred er truet, kan der være tvingende grunde til at stoppe arbejdet.
Du skal gøre dit bedste for at møde ind på arbejdspladsen under konflikten. Men der kan være situationer, hvor dette er besværligt (f.eks. fysisk blokade), eller det kan være svært at se kollegaer i øjnene efterfølgende. Derved kan dit liv eller helbred være truet under en konflikt. Hvis du kommer i den situation, kontakt PROSA straks (33 36 41 41).

Sympatikonflikt:
Det er muligt at PROSA etablerer en sympatikonflikt. Dette kan vi først gøre, når der er varslet en konflikt fra det andet forbund. Ved en sympatikonflikt gælder reglerne for at være i konflikt (se ovenfor).

Ferie:
Ferie følger de normale regler. Godkendt ferie kan afvarsles efter samme regler, som hvis der ikke er konflikt.


Har vi de rigtige oplysninger?

Den bedste information gives, når vi har de rigtige oplysninger om dig. Dette er specielt vigtigt, når der er en konflikt på vej. Du bedes derfor logge ind på Mit prosa og tjekke dine oplysninger


Hvem er ramt af konflikt?

CO10 har på vegne af PROSA sendt strejkevarsel for medlemmer på følgende områder:

 • Landbrugsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Undervisningsministeriet - Departement og styrelser
 • Uddannelses- og forskningsministeriet - Departement og styrelser
 • Københavns Professionshøjskole
 • Ordrup Gymnasium
 • Roskilde Gymnasium
 • Rungsted Gymnasium
 • Århus VUC og HF 

Staten har varslet lockout for alle PROSA medlemmer, der arbejder på PROSAs overenskomst med staten, med undtagelse af en liste med navngivne personer, som vi kontakter særskilt.

De navngivne medlemmer er ansat på nedenstående arbejdspladser. Bemærk at alle de, der er undtaget, vil blive kontakte direkte af PROSA:

Lockout varslet

PROSA har modtaget følgende lockout varsel.

Herudover findes en liste over specifikt undtagne personer.

Arbejdspladser, hvor enkelte medlemmer er undtaget fra lockouten

 • GEUS (1)
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Departmentet (1)
 • Vejdirektoratet (2, sendt i strejke)
 • Folkekirkens IT (3)
 • Det Kongelige Teater (3)
 • Den Danske Filmskole (2)
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (2)
 • Nationalmuseet (1)
 • Det Kgl. Bibliotek (1)
 • Slots- og Kulturstyrelsen (1)
 • Udlændingestyrelsen (2)
 • Københavns Universitet (19)
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (3, sendt i strejke)
 • VIA Univercity College (11)
 • Arkitektskolen Aarhus (1)
 • Københavns Professionshøjskole (2)
 • Univercity College Syd (1)
 • Syddansk Universitet (4)
 • Designskolen Kolding (1)
 • Copenhagen Business School (2)
 • Professionshøjskolen UCN (1)
 • IT Universitet (3)
 • Roskilde Universitet (2)
 • Danmarks Tekniske Universitet (10)

Termer

Konflikt

Blokade, Strejke, Boykot eller Lockout.

Blokade

Medlemmer forbydes at tage arbejde hos en eller flere arbejdsgivere.

Strejke

Arbejdstager ansat på foreningens overenskomst nægter at møde op på arbejde hos en eller flere arbejdsgivere.

Boykot

Arbejdsgiver nægter at hyre medlemmer af en eller flere fagforeninger.

Lockout

Arbejdsgiver nægter at modtage arbejdskraft fra medlemmer af en eller flere flere foreninger som er ansat på foreningens overenskomst

Konfliktvarsel

Måden der afgives information om at en konflikt startes op. Der er meget strenge regler for dette. Et konfliktvarsels gyldighed kan afprøves ved arbejdsretten.

Sympatikonflikt

Arbejdsmarkedsparter der har en væsentlig interesse i en allerede varslet konflikt, kan varsle en sympatikonflikt, til støtte for hovedkonflikten.

 

Sidst revideret

23. marts 2018

Kontakt

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141