Arbejdsløs - hvad nu?

Arbejdsløs - hvad nu?

Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne få dagpenge.

Det første du skal gøre, er at tilmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet den første ledige dag. Altså den første dag, hvor du ikke får løn mere. Når du tilmelder dig, får du en kvittering på at du er registeret som ledig. Denne kvittering skal du gemme. Den kan være din dokumentation i tilfælde af, vi ikke har modtaget din tilmeldelse. 

Hvis du har fået arbejde på nedsat tid og søger supplerende dagpenge, skal du også tilmelde dig jobnet som dagpengemodtager - se afsnittet om supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Du skal sende:

Ud over at tilmelde dig, skal du sende følgende til os, hvis du er:

Send til:
PROSAs A-kasse
Vester Farimagsgade 37A
1606 København V

Du skal også:

Send materialet i god tid

Send papirerne til a-kassen samme dag, som du bliver ledig! Send materialet selv om du ikke har det hele. Du kan altid eftersende det, der mangler. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Når din sag er færdig

Du vil få et brev med relevante regler, når vi har behandlet din ansøgning om dagpenge.

Læs gerne

Det er en god idé at læse mere om reglerne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside.

Du kan læse endnu mere om dagpengeregler og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistet dit arbejde, på Min A-kasses hjemmeside.

A-kassen informerer

A-kassen har sagt farvel til papir

PROSAs A-kasse er gået over til udelukkende at benytte digital kommunikation. Læs mere her.