Møder med jobcenter og a-kasse

Her kan du læse om, hvilke rammer der er for samtalerne i a-kassen og på jobcenteret

Samtale i a-kasse

Udover cv-samtalen, skal a-kassen også vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen indkalder dig derfor til en samtale efter 3 og 6 måneders ledighed; herefter ved 14 måneders ledighed.

Ved samtalen gennemgår vi de ansøgninger du har uploadet  i den forudgående 3-måneders periode. Vi vurderer din rådighed ud fra bl.a. din jobsøgning. Derfor er det en god ide, at du noterer alle dine jobsøgninger på din Joblog.

Du skal i samarbejde med a-kassen lave en plan for din jobsøgning:

KRAV TIL JOBSØGING har fokus på din jobsøgning fremadrettet, og skal bruges til at afdække bl.a. dine kompetencer og jobønsker. Den vil fremover være udgangspunkt for a-kassens samtaler med dig og for vores vurdering af, hvordan du står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at stå til rådighed skal du følge KRAV TIL JOBSØGNING, være aktivt jobsøgende og vedligeholde eller forbedre dine kvalifikationer.

Husk jobloggen!

En anden ny ting, der er kommet med reformen, og som mange af vores medlemmer glemmer: Husk at registrere jobsøgningsaktiviterer og uploade eksempler på dine ansøgninger og cv på jobloggen via selvbetjeningen HVER uge. (Ellers kan det nemlig få konsekvenser for din dagpengeret.)

Du har mødepligt til samtalen. Hvis du ikke møder op, mister du retten til dagpenge indtil du kontakter os.

Hvis du udebliver fra en samtale - uden en gyldig grund - 2 gange inden for 12 måneder, betragtes du som selvforskyldt ledig og idømmes 2 ugers karantæne oveni.

Vær opmærksom på, at denne karantæne også tæller i forhold til gentagelsesvirkningen, læs mere herom i afsnittet om rådighed og selvforskyldt ledighed.

På baggrund af samtalen, og oplysningerne om jobsøgning vurderer A-kassen, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og dermed om du fortsat har ret til dagpenge.

Ingen ret til dagpenge

Du kan ikke få dagpenge i de såkaldt mellemliggende perioder, der kan opstå, hvis du for eksempel afslår et arbejde, som Jobcenteret har formidlet, et tilbud om omskoling, et tilbud efter en individuel handlings- eller uddannelsesplan med den begrundelse, at du efterfølgende skal:

  • overtage andet arbejde
  • påbegynde uddannelse
  • påbegynde selvstændig virksomhed
  • overgå til efterløn
  • gå på børnepasningsorlov som ledig efter lov om orlov
  • rejse til udlandet
  • flytte fordi din ægtefælle eller samlever overtager varigt arbejde, begynder længerevarende uddannelse eller begynder/flytter selvstændig virksomhed uden for det hidtidige hjemsted

Ovennævnte gælder også, hvis du bringer dit arbejde til ophør eller du for eksempel afbryder et tilbud om omskoling eller et tilbud efter en individuel handlings- eller uddannelsesplan.

Du finder skemaerne under fanebladet "Samtaler" i den digitale a-kasse. 

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om din rådighedsforpligtelse, eller om du er forpligtet til at overtage et konkret arbejde, så kontakt A-kassen.

Fællessamtale i jobcentret

Med den nye beskæftigelsesreform, har vi fået mulighed for at tage med dig til en fællessamtale i jobcentret, og det er vi rigtig glade for. Vi oplever et rigtigt positivt samarbejde med jobcentrene, og at de medlemmer, der vælger at få os med, får noget positivt og konstruktivt ud af det.
Men der kan også opstå lidt forvirring - Hvornår er det, a-kassen kan komme med til en samtale på jobcentret?
PROSAs A-kasse deltager på den 1. fællessamtale mellem 4-6 ugers ledighed, 2. fællessamtale mellem 5. og 6. måned i din ledighed og 3. fællessamtale i din 16 måneders ledig.
Hvis du ønsker at have os med, skal du ikke foretage dig noget, så bliver vi automatisk inviteret. Ønsker du derimod ikke at have os med, skal du give besked til jobcentret eller os.

 

 

Sidst revideret

11. maj 2017

Ansvarlig

Vivian Andersen

A-kasseleder

Kontakt

A-kassen

prosa@minakasse.dk

33 36 41 41