Har du fået brev om samkøring – og bliver du også lidt usikker på hele processen?

Hver måned er vi lovmæssigt forpligtet til at sammenligne dine oplysninger i vores system med de oplysninger, din arbejdsgiver giver SKAT.

Her er, hvad du skal gøre:

Tjek først og fremmest efter, om du er enig i differencen - inden den frist, der står i brevet

Er du uenig:
Sæt kryds i JA på samkøringskortet, som du finder på a-kassens selvbetjening under fanebladet dagpenge eller efterløn – alt efter, hvad dit brev handler om. Skriv årsagen i tekstfeltet på samkøringskortet til, hvorfor du ikke er enig. Du skal ikke samtidig sende en besked til os, for vi skal kun bruge oplysningerne på samkøringskortet. Det er vigtigt, du overholder tidsfristen i brevet.

Er du enig, skal du ikke gøre noget. Vi regulerer automatisk.

Læs mere om, hvordan du registrerer dit arbejde her: https://www.min-a-kasse.dk/udbetaling-vaer-opmaerksom-pa-dine-lontimer