Arbejde og indtægter

Arbejde og indtægter medfører som udgangspunkt fradrag i dine dagpenge. På denne side kan du læse mere om reglerne. 

Arbejde og indtægter medfører som udgangspunkt fradrag i dine dagpenge. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Dog findes der undtagelser - læs afsnittet om fritidsaktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde.  

Fritidsaktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde

Hvis du vil deltage i ulønnede fritidsaktiviteter, som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde - medfører fritidsaktiviteten ikke fradrag. 

Eksempler på fritidsaktiviteter:

 • Indsamler hos nødhjælpsorganisationer.
 • Nabohjælp.
 • Ulønnet træner, instruktør eller holdleder, hvor der ikke normalt er ansat anden arbejdskraft.
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde, fx frimærkeforening eller hobbyforeninger.
 • Almindeligt vedligeholdelses- og reparationsarbejde i eget hjem.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde

Hvis du vil deltage i aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde - kan de under visse omstændigheder udføres helt eller delvist uden fradrag.

Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og som du udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

Disse aktiviteter kan du udføre, så meget du vil, uden fradrag i dagpenge. Du skal blot fortælle a-kassen om aktiviteten, før du begynder.

Eksempler på typiske aktiviteter uden begrænsning:

 • Almindelige forefaldende aktivitere i sociale caféer, medborgerhuse og væresteder, som fx servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad og tale med gæsterne.
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder fx tøjsortering.
 • Besøgsven.
 • Ekspedition i genbrugsbutikker, fx Dansk Røde Kors.

Arbejde i op til 15 timer ugentligt uden fradrag

Hvis du vil deltage i frivlligt, ulønnet arbejde, kan du udføre det i op til 15 timer om ugen - uden fradrag. Hvis du deltager i frivlligt arbejde ud over 15 timer om ugen medfører det fradrag. Du skal blot fortælle a-kassen om det frivllige. ulønnet arbejde, før du begynder.

Eksempler på typisk frivilligt, ulønnet arbejde (i op til 15 timer om ugen):

 • Rådgiver i et krisecenter.
 • Reporterarbejde, herunder studievært på lokale TV- og radiostationer, medmindre det har forbindelse til privat erhvervsvirksomhed.
 • Egentlig pleje af fx ældre, syge eller handicappede i hjemmet, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre.
 • Administrative opgaver, som fx koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang i organisationer, hvor disse opgaver i almindelighed udføres af lønnet arbejdskraft.

Læg mærke til, at der er tale om en forsøgsordning, der udløber 31. december 2017.

Du skal stadig fortælle a-kassen det, og du skal skrive timerne på dagpengekortet.

 

Giv altid a-kassen besked 

Hvis du får/har arbejde når du er ledig - også frivilligt og ulønnet - skal du altid huske at orientere a-kassen. Vi skal vurdere om du har ret til dagpenge

 

 

 

 

Sidst revideret

4. januar 2018

Ansvarlig

Vivian Andersen

a-kasseleder

Kontakt

A-kassen

prosa@minakasse.dk

33 36 41 41