Arbejde og indtægter

Arbejde og indtægter medfører som udgangspunkt fradrag i dine dagpenge. På denne side kan du læse mere om reglerne. 

Arbejde og indtægter medfører som udgangspunkt fradrag i dine dagpenge. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Læs mere her

Dog findes der undtagelser - læs afsnittet om fritidsaktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde. 

Fritidsaktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde

Hvis du vil deltage i ulønnede fritidsaktiviteter, som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde - medfører fritidsaktiviteten ikke fradrag.

Eksempler på fritidsaktiviteter:

 • Indsamler hos nødhjælpsorganisationer.
 • Nabohjælp.
 • Ulønnet træner, instruktør eller holdleder, hvor der ikke normalt er ansat anden arbejdskraft.
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde, fx frimærkeforening eller hobbyforeninger.
 • Almindeligt vedligeholdelses- og reparationsarbejde i eget hjem.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde

Hvis du vil deltage i aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde - kan de under visse omstændigheder udføres helt eller delvist uden fradrag.

Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og som du udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

Disse aktiviteter kan du udføre, så meget du vil, uden fradrag i dagpenge. Du skal blot fortælle a-kassen om aktiviteten, før du begynder.

Eksempler på typiske aktiviteter uden begrænsning:

 • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale caféer, medborgerhuse og væresteder, som fx servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad og tale med gæsterne.
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder fx tøjsortering.
 • Besøgsven.
 • Ekspedition i genbrugsbutikker, fx Dansk Røde Kors.

Frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden uden fradrag

Hvis du vil deltage i frivilligt, ulønnet arbejde, kan du udføre det i op til 44 timer om måneden - uden fradrag. Hvis du deltager i frivilligt arbejde ud over 44 timer om måneden medfører det fradrag. Du skal blot fortælle a-kassen om det frivillige ulønnet arbejde, før du begynder.

Eksempler på typisk frivilligt, ulønnet arbejde (i op til 44 timer om måneden):

 • Socialrådgiver på krisecenter.
 • Fitness instruktør, såfremt arbejdet udføres i en frivillig organisation mv.
 • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation mv.
 • Dagligt salg af varer mv. i foreningskiosk eller lign.

 

Giv altid a-kassen besked 

Hvis du får/har arbejde når du er ledig - også frivilligt og ulønnet - skal du altid huske at orientere a-kassen. Vi skal vurdere om du har ret til dagpenge

 

 

 

Sidst revideret

29. januar 2021

Ansvarlig

Vivian Andersen

a-kasseleder

Kontakt

A-kassen

prosa@minakasse.dk

33 36 41 41