Dagpengegodtgørelse

Her kan du læse om hvor mange dage, og hvornår din arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse

Hvis du bliver opsagt skal din arbejdsgiver som udgangspunkt betale for dine 3 første ledige dage. Det gælder også hvis du afslutter et vikariat. Hvis du har været ansat i mindre end 3 måneder, skal din arbejdsgiver dog kun betale for den første ledighedsdage.

Du er berettiget til G-dage fra din arbejdsgiver, når du inden for de sidste fire uger før du blev ledig, har haft arbejde i det der svarer til to uger på fuld tid - dvs. minimum 74 timer.

Du er ikke berettiget til G-dage, hvis du selv er årsag til at du er blevet arbejdsløs, hvis du modtager sygedagpenge eller holder ferie på de dage, hvor du ellers skulle have haft udbetalt G-dage.

Din arbejdsgiver skal ikke betale dagpengegodtgørelse, hvis du slutter som vikar i en orlovsstilling (efter lov om orlov) der har varet tre måneder eller mere. Hvis du ophører i en stilling, hvor der er betalt tilskud til din løn efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, skal din arbejdsgiver heller ikke betale dagpengegodtgørelse.
En G-dag fra svarer til den maksimale dagpengesats.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de G-dage du har ret til, senest ved 2. lønudbetaling efter fratræden, skal du kontakte A-kassen, som vil hjælpe dig med at indkassere beløbet.  

Sidst revideret

11. maj 2017

Ansvarlig

Vivian Andersen

A-kasseleder

Kontakt

A-kassen

prosa@minakasse.dk

33 36 41 41