Selvstændig virksomhed

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder for dig, hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Selvstændig virksomhed - som bibeskæftigelse

Du har mulighed for at supplerende dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Din selvstændige virksomhed kan betragtes bibeskæftigelse, hvis det ikke er en hovedbeskæftigelse. Det vil sige, at virksomheden ikke må drives i væsentligt omfang.

Selvom du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er du ikke automatisk dagpengeberettiget. A-kassen skal vurdere, om din bibeskæftigelsen er forenelig med fuldtids lønarbejde.

Rådighed

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Din selvstændige virksomhed må ikke stå i vejen for din rådighedsforpligtelse som ledig. Læs afsnittet om rådighed. Det vil blandt andet sige, at du til enhver tid skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomheden uden for normal arbejdstid.

Hvis du har startet eller ønsker at starte selvstændig virksomhed, skal du sende os oplysninger om virksomheden på blanket AR259 - supplerende oplysninger om drift af selvstændig virksomhed. Du kan sende blanketten via a-kassens selvbetjening prosaonline.dk

Fradrag

Al den tid du bruger i forbindelse arbejde i din selvstændige virksomhed skal oplyses på ydelseskortet. Dette er uanset om arbejdet har medført indtægt eller ej. Det betyder at administration, transport, indkøb m.m. også skal skrives på kortet. Arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender skal også oplyses og fradrages i dagpengene.

Timer i virksomheden bliver modregnet 1:1. Det vil sige, at såfremt, du har brugt 3 timer i virksomheden, fradrager vi 3 timer.

Begrænset dagpengeret

Hvis a-kassen vurderer, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til dagpenge, bliver du omfattet af en begrænset dagpengeret på 78 uger. Det vil sige at du højst kan få dagpenge i 78 uger.

Ingen begrænsning

Enkelte former for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse medfører ikke begrænsning i retten til dagpenge.

 • Fritidslandbrug, hvis
  • du har bopæl på landejendommen
  • du drevet virksomheden forud ledigheden
  • du ikke udvider landbruget under ledighed
  • der på jorden ikke dyrkes andet end korn, frø- eller grovfoderafgrøder eller kartofler
  • husdyrhold er til eget brug
  • der ikke er ansat fremmed arbejdskraft
  • og du skriftlig kan erklære at, at fritidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid og du står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 • Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde forbundet med fiskeriet er af ringe omfang
 • Biavl med højst 15 bistader
 • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Administration, små reparationer og viceværtfunktioner må kun i mindre omfang udføres personligt
 • Underordnet deltagelse i ægtefælles virksomhed. Deltagelsen må således ikke have indflydelse på virksomhedens drift
 • Fredskov på højst 5 hektarer. Fredsloven skal ligge på medlemmets faste bopæl eller fritidsbopæl
 • Egen vindmølle, hvis arbejdet herved er ubetydeligt

Udløb af 78 uger

Når din begrænsede dagpengeret på 78 uger er udløbet, skal du tage stilling om du vil fortsætte med at drive virksomheden. Hvis du ønsker at fortsætte, mister du retten til ydelser fra a-kassen.

Ophør af selvstændig virksomhed

Vælger at du ophøre med virksomheden, kan du få din almindelige dagpengeret tilbage, hvis du i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Læs afsnittet om rådighed.
Du skal skriftligt erklære på tro og love, hvornår du er ophørt med din selvstændige virksomhed.

Ved ophør af selvstændig som hovedbeskæftigelse er der andre regler. Vi henviser til nedenstående afsnit om hovedbeskæftigelse.

Nye 78 uger

Hvis din begrænsede dagpengeret på 78 uger er udløbet, kan du generhverve retten, hvis du har 962 timers arbejde inden for 18 måneder. Arbejdet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og uden offentlig støtte.

Hvis din ægtefælle driver virksomhed

Hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed, vil du som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er mere end 20 ansatte og du ikke er ansat i en overordnet stilling. Derudover skal du være ansat på normale løn- og arbejdsvilkår.

Hvis a-kassen tidligere har vurderet, at du har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi du har arbejdet i din ægtefælles virksomhed, vil du fortsætte have denne status, hvis du bliver ledig igen efter almindeligt lønarbejde.

Hvis du ikke skal være omfattet af reglerne om selvstændig bibeskæftigelse, skal dine tidligere arbejdsopgaver være bortfaldet eller overdraget til anden ansat.

Hovedbeskæftigelse

Du skal altid oplyse ændringer i virksomheden til a-kassen, da vi skal vurdere, om du fortsat kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Desuden skal vi kontrollere, at virksomheden ikke er blevet hovedbeskæftigelse. Hvis den er det, kan du ikke modtage dagpenge. Hovedbeskæftigelse betyder, at virksomheden drives i væsentligt omfang på egen regning og risiko.
Det vil sige, at du ikke er dagpengeberettiget. Du skal også have ændret din forsikringsstatus til selvstændig i a-kassen. Du kan sende en besked til a-kassens selvbetjening.
Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få feriedagpenge.
Vi henviser til reglerne om selvstændig virksomhed hos Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

 

Sidst revideret

15. juni 2017

Ansvarlig

Vivian Andersen

A-kasseleder

Kontakt

A-kassen

prosa@minakasse.dk

33 36 41 41