Giv a-kassen besked

Giv a-kassen besked

Nyt arbejde efter endt ledighed

Hvis du har fået arbejde efter en ledighedsperiode, bedes du informere os om det.

Send os en mail med:

1. Dit navn
2. Din fødselsdato
3. Din nye arbejdsgivers navn, adresse og hovedtelefonnummer.

Du kan klikke her eller manuelt sende en mail til medlemsreg@minakasse.dk OG til prosa@minakasse.dk.


Meld ferie

  • Giv jobcenteret besked om, at du holder ferie: jobnet.dk
  • Skriv "F" på dit dagpengekort ud for de dage, hvor du holder ferie.
  • Udfyld din ansøgning om feriedagpenge på PROSAonline.dk

Meld sygdom

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du give Jobcentret besked. Du kan meddele sygdom på Min side på Jobnet.dk, eller du kan ringe til Jobcentret.

Når vi modtager din sygemelding elektronisk via jobcentret, sender vi elektronisk en blanket til din bopælskommune med oplysninger om dit navn, personnummer, forsikringsgrad, dagpengesats og første sygedag.

Kommunen vurderer, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, herunder din tilknytning til arbejdsmarkedet, og om du er fuldt uarbejdsdygtig. Kommunens sygedagpengeafdeling beregner sygedagpengene på baggrund af den dagpengesats, som Min A-kasse - Region Prosa, har beregnet.


Meld dig rask

Giv jobcenteret besked den første dag: jobnet.dk


Meld barsel

Hvis du er ledig og skal på barsel, skal du give Jobcentret besked. Du kan meddele barsel på Min side på Jobnet.dk, eller du kan ringe til Jobcentret.

Når vi modtager din melding om barsel elektronisk via jobcentret, sender vi elektronisk en blanket til din bopælskommune med oplysninger om dit navn, personnummer, forsikringsgrad, dagpengesats og første sygedag.

Kommunen vurderer, om du opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge, herunder din tilknytning til arbejdsmarkedet, og om du er fuldt uarbejdsdygtig. Kommunens sygedagpengeafdeling beregner barselsdagpengene på baggrund af den dagpengesats, som Min A-kasse - Region Prosa, har beregnet.


Meld dig ledig efter barsel

Giv jobcenteret besked den første dag: jobnet.dk


 

 

 

A-kassen informerer

A-kassen har sagt farvel til papir

PROSAs A-kasse er gået over til udelukkende at benytte digital kommunikation. Læs mere her.