PROSAs a-kasse overgår til nyt it-system

07.03.11   |   kl. 08:26   |   A-kasse, Aktuelt, Prosabladet, Andet

PROSAs a-kasse overgår til nyt it-system

Den 6. april skifter a-kassen igen it-system. Der er taget mange forholdsregler for at sikre, at overgangen går glat.

Endnu en gang skal PROSAs a-kasse, Min A-kasse, skifte it-system. Denne gang går vi fra Modulus til Nyt Modulus.

Nyt Modulus er en videreudvikling af det Modulus, som vi har arbejdet med siden fusionen 1. juli 2010.

Konverteringen går i luften 6. april 2011.

Vi beholder den nuværende selvbetjening, og dermed skulle vores vindue til jer medlemmer ikke blive berørt. Men vi kan naturligvis ikke garantere noget.

Vi glæder os til at tage det nye Modulus i brug. Det nye Modulus er opbygget på en helt anden måde end det nuværende; der er flere automatiske funktioner og kontroller indlagt, hvilket skulle betyde en større sikkerhed og et bedre flow i vores arbejdsrutiner.

A-kassen har brugt rigtig mange ressourcer på at få konverteringen til at glide uproblematisk, og vi har allerede holdt en lille generalprøve på konverteringen. Vi deltager i et it-fællesskab med blandt andre Magistrenes A-kasse, som gik i luften med Nyt Modulus 1. februar 2011. Denne konvertering har vi naturligvis fulgt nøje, og vi kan nu sige, at den stort set lykkedes. Der er nogle fejl og mangler, som bliver rettet efter idriftsættelsen, men i det store hele har overgangen været vellykket.

Fortsæt, som du plejer

Som tidligere nævnt skal vi fortsætte med den selvbetjening, vi har nu. Det betyder, at du som medlem skal gå ind, ganske som du plejer, når du skal udfylde dagpengekort, efterlønskort eller ansøge om feriedagpenge eller andre ydelser.

Men for at være på forkant vil vi opfordre dig til at indsende dagpengekortet for marts 2011 rettidigt, idet vi så vil nå at udbetale dagpenge for marts, inden vi overgår. Dermed vil du være sikret dine dagpenge til tiden og ikke blive klemt i tilfælde af, at noget går galt undervejs. Det gælder naturligvis også alle andre ydelser.

Lært af fejl

Vi har lært af de fejl og problemer, vi havde ved den konvertering, som vi gennemgik i forbindelse med fusionen, og de problemer og fejl, som er blevet afdækket ved Magistrenes overgang. Og dermed mener vi, at vi kan optimere vores overgang.

Men alligevel holder vi vejret, krydser fingre – og håber på det bedste.

Hele personalet i a-kassen skal på kursus i det nye Modulus i marts. Vi håber, du vil bære over med os, hvis og når vi bliver nødt til at holde enkelte timer eller en enkelt dag lukket i den forbindelse. Du kan orientere dig her på hjemmesiden, hvor eventuelle lukke-perioder vil blive annonceret.

PRINT

Ingen kommentarer

A-kassen informerer

A-kassen har sagt farvel til papir

PROSAs A-kasse er gået over til udelukkende at benytte digital kommunikation. Læs mere her.

 

Relevante links

 

downloads

 

Nyhed

 

Skrevet af:

Anne Grethe Hansen

Anne Grethe Hansen

regionsleder, Min A-kasse

Skrevet af: