Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK)


ULK arbejder med uddannelsespolitik, karriererådgivning, efter-/videreuddannelsespolitik, ledighedspolitik og vækstpolitik.

Udvalget beskæftiger sig med politikker og aktiviteter, som kan bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes arbejder ULK med at kortlægge hvilke behov for kompetencer arbejdsmarkedet har og hvordan PROSAs medlemmer bedst bibringes de kompetencer som efterspørges.

I indeværende DF-periode er udvalgets prioritet den løbende opkvalificering af it-arbejdsstyrken. Det er en prioritet, at der med den stærkt forkortede dagpengeperiode i højere grad sker en fornuftig og effektiv brug af ledighedsperioden, og at der skabes tiltag der kan hjælpe de der når at opbruge deres dagpengeret. Det er samtidig en prioritet, at PROSA i perioden får videreudviklet sin evne og kapacitet til at give karriererådgivning og formidle job på it-arbejdsmarkedet.

Mødeaktivitet

Udvalget mødes 6 gange årligt. Man kan være fysisk med fra København og Århus efter aftale eller via Teams.

Vær med i ULK

Gennem arbejdet i ULK får du viden omkring arbejdsmarkedet via statistikker, uddannelsers indhold, mulighed for at udvikle nye uddannelser, udvikle uddannelsestilbud til alle PROSA medlemmer.

Udvalget består af fire medlemmer samt to tilknyttede medarbejdere og er åbent for alle PROSA-medlemmer. Ønsker du at være aktiv i ULK, er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontakt

Forbundssekretær: Morten Rønne, mbr@prosa.dk
Afdelingsleder for Udvalg og Udvikling: Michael Tøttrup: mit@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i ULK