Vedtægtsudvalget

Vedtægtsudvalget er nedsat af Delegeretforsamlingen, og medlemmer af udvalget vælges på PROSAs ordinære delegeretforsamling. Udvalgets opgave er at bistå med hjælp i spørgsmål om fortolkning af PROSAs vedtægter, og udvalget kan hjælpe til med at formulere eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Alle medlemmer af PROSA kan henvende sig til Vedtægtsudvalget, hvis der er spørgsmål om vedtægterne.

Nuværende medlemmer af Vedtægtsudvalget:

  • Adam Martin Britt
  • Michael Erichsen 
  • Mogens Sørensen 
  • Niels Erik Frølich

Kontakt

Michael Erichsen, kontaktperson for Vedtægtsudvalget: vtu@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i Vedtægtsudvalget

Forretningsorden/Kommissorium