Indkaldelse til generalforsamling i PROSA/ØST

Lørdag den 27. oktober 2018 er der generalforsamling i PROSA/ØST. Til generalforsamlingen skal der vedtages handlingsplan og budget for arrangementer, satsninger m.v, desuden er der valg til bestyrelsen, ØSTs repræsentant i hovedbestyrelsen samt valg af delegerede til PROSAs delegeretforsamling weekenden 17.-18. november 2018.

Sted: Hotel Richmond (lige ved siden af PROSA), Vester Farimagsgade 33, 1606 København

Relevante links:


PROSA ØST

Som ansat, selvstændig eller ledig øst for Storebælt er du automatisk medlem af PROSA/ØST.

De fleste medlemmer af PROSA/ØST arbejder på individuelle vilkår uden overenskomst. Derfor er det højt prioriteret for lokalafdelingen, at:

  1. Vores arrangementer og aktiviteter skal tage udgangspunkt i, hvad der styrker medlemmerne i deres hverdag - f.eks. i forhold til kompetenceudvikling og værktøjer for at stå stærkere på arbejdspladsen.
  2. Vi skal arbejde for flere kollektive aftaler og repræsentanter, så vi sammen kan opnå, hvad den enkelte har sværere ved (barsel, pension, penge og tid til videreuddannelse etc.)
  3. Sikre en professionel og individuel medlemsrådgivning med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Sidst revideret

5. oktober 2018

Ansvarlig

Bjarke Friborg

faglig konsulent

bfr@prosa.dk