Generalforsamling i PROSA/ØST 2018

Fortsat fokus på et bredt udvalg af it-arrangementer, organisering på flere arbejdspladser (herunder fortsættelse af arbejdspladsprojektet i Ballerup) og støtte til medlemmer, der aktuelt står uden et it-job. Dette er hovedindholdet i handlingsplanen og budgettet, der blev vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST den 27. oktober 2018 - afholdt på Richmond Hotel ved siden af PROSAs kontor i København.

Med 5600 medlemmer i ryggen er det PROSAs største lokalafdeling, der omfatter privatansatte, selvstændige og ledige øst for Storebælt. Knap 30 personer deltog fra næsten det samme antal forskellige arbejdspladser.

Henrik Kroos blev genvalgt som øst-repræsentant i hovedbestyrelsen, Karen Skibbild Guldberg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og der blev valgt tre nye suppleanter.

Generalforsamlingen valgte desuden delegerede til PROSAs delegeretforsamling 17.-18. november 2018.

Relevante links:

Sidst revideret

30. august 2019

Ansvarlig

Bjarke Friborg

faglig konsulent

bfr@prosa.dk