Generalforsamling i PROSA/ØST 2021


Samme arbejdsplan, nye i bestyrelsen
Lørdag 30.10. støttede generalforsamlingen i PROSA/ØST op om at fortsætte med de nuværende prioriteringer og valgte samtidig tre helt nye ind i bestyrelsen. Derudover var der debat om, hvordan lokalafdelingen bedst kan bruge sin formue til gavn for medlemmerne. Et konkret forslag om at sikre en bedre hvervning på studiestederne på Sjælland blev vedtaget med stort flertal.

Skarp udtalelse mod forringelse af dimittendvilkår
På forhånd havde et medlem stillet forslag om en udtalelse i dagpengedebatten. Den blev vedtaget med overvældende flertal:

"I PROSA/Øst ser vi med stor bekymring på regeringens forslag om at forringe vilkårene for dimittender på dagpenge, og vi fortørnes over FH ved Lizette Risgaards positive udmeldinger om samme.
I PROSA/Øst ser vi fagbevægelsen som en katalysator for solidaritet og et middel til at løfte os alle – men især de svageste. Regeringens udspil løfter ganske rigtigt mange, men gør det på bekostning af de af os, der har det ringeste fodfæste på arbejdsmarkedet.
I PROSA/Øst har vi fuld tillid til tilstrækkeligheden af dimittendernes virkelyst og drift mod at bruge deres nyerhvervede kompetencer. Følgelig mener vi ikke, at økonomisk pression kan fungere som et virksomt værktøj til at få dimittender i arbejde - de gjorde det, hvis de kunne.
At presse nogle arbejdere, hvad end de er dimittender eller ej, svækker alle arbejdere. Jo større pres, desto ringere vilkår er man villig til at acceptere, og det skaber et nedadgående pres på vilkårene for alle. Det er usolidarisk og i direkte modstrid med fagbevægelsens formål, og det bringer PROSA/Øst’s tillid til FH's evne til at varetage vores interesser i fare.
Vi beder FH om at genoverveje sin position i sagen og udtrykker samtidig vores fulde støtte til den position, som PROSAs næstformand har udtrykt."

PROSAs største lokalafdeling
Generalforsamlingen blev afholdt fysisk i lokalerne hos PROSAs hovedorganisation FH på Islands Brygge i København. Med næsten 6000 medlemmer i ryggen er det PROSAs største lokalafdeling, der omfatter privatansatte, selvstændige og ledige øst for Storebælt.