Generalforsamling i PROSA/ØST 2017

Fortsat fokus på et bredt udvalg af it-arrangementer, organisering på flere arbejdspladser og støtte til medlemmer, der aktuelt står uden et it-job. Dette er hovedindholdet i handlingsplanen og budgettet, der blev vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST den 28. oktober 2017 - afholdt på Richmond Hotel ved siden af PROSAs kontor i København.

Med 5600 medlemmer i ryggen er det PROSAs største lokalafdeling, der omfatter privatansatte, selvstændige og ledige øst for Storebælt. Knap 40 personer deltog fra næsten det samme antal forskellige arbejdspladser.

Fem personer blev genvalgt til bestyrelsen og fem personer blev nyvalgt, bl.a. bliver Henrik Kroos ny øst-repræsentant i hovedbestyrelsen, da den tidligere repræsentant var udtrådt i utide. Generalforsamlingen tolkede her vedtægterne, så der skulle foretages nyvalg frem for at rykke suppleanterne op og bad om en paragrafpræcisering til næste år. Et forslag om reduceret afdelingskontingent blev trukket, da debatten viste ønske blandt de fremmødte om at fortsat have en solid økonomi. Derudover blev principprogrammet opdateret med en række punkter, der tidligere havde stået i handlingsplanen.


Relevant materiale

Sidst revideret

24. september 2018

Ansvarlig

Bjarke Friborg

faglig konsulent

bfr@prosa.dk