Handlingsplan for PROSA/STUD 2016-2017

Arbejdsplanen for PROSA/STUD beskriver de indsatsområder for afdelingen, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 25. september 2016

Arbejdsplan 2016-17 vedtaget d. 25. september 2016

PROSA/STUD vil arbejde for:

 • de studerendes rettigheder
 • at styrke faglige og sociale grupper på relevante studiesteder
 • at de it-studerende bliver medlem af PROSA/STUD
 • at dimittender vælger PROSA som fagforening
 • at it-studerende skaber netværk på tværs af studier
 • at få flere aktive medlemmer i PROSA/STUD
 • at være synlige på studiestederne

Det gør PROSA/STUD:

 • Driver PROSA/STUDs hjemmeside med opdateret og relevant indhold
 • Holder foredrag på studiestederne om faglige emner og studierelevante kurser, f. eks. Studieteknik
 • Samarbejder med og støtter studieforeninger, der varetager de it-studerendes interesser
 • Samarbejder med andre foreninger, der afholder kurser/foredrag, som særligt appellerer til it-studerende
 • Afholder landstræf og generalforsamling om efteråret
 • Sikrer medlemmerne bogtilbud og andre kontante fordele og arbejder løbende på at indhente nye tilbud, der er relevante for it-studerende

PROSA/STUD vil konkret arbejde med følgende i perioden 2016-2017

 • Synlighed på studiestederne
 • Synlighed på de sociale tjenester
 • Fokus på netværksdannelse f.eks. via lokale studiestedsarrangementer og regionale træf
 • Fortsætte og styrke tiltag, lokalt, regionalt og på tværs af samme
 • Styrke og øge samarbejdet med og understøttelsen af de 4 STUDganizere
 • 2025-planen med fokus på tiltag der omhandler de studerede, bl.a. genindførelse af en måneds karens (A-kassen) og sænkning af SU'en. Arbejdet skal bl.a. foregå i regi af Uddannelsesalliancen i et forsøg på også at få genindførelsen af en måneds karens på dagsordenen.


Sidst revideret

24. september 2018

Kontakt

PROSA/STUD

stud@prosa.dk