Arbejdsplan for PROSA/STUD 2017-2018

Arbejdsplanen for PROSA/STUD beskriver de indsatsområder for afdelingen, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 29. oktober 2017

PROSA/STUD vil arbejde for:

 • de it-studerendes rettigheder
 • at styrke de faglige og sociale grupper på relevante studiesteder
 • at de it-studerende bliver medlem af PROSA/STUD
 • at de it-studerende, der har færdiggjort deres uddannelse, vælger PROSA som fagforening
 • at de it-studerende skaber netværk på tværs af studier
 • at få flere aktive medlemmer i PROSA/STUD
 • at være synlige på studiestederne

PROSA/STUD:

 • driver PROSA/STUDs hjemmeside med relevant og opdateret indhold
 • driver PROSA/STUDs sociale medieprofiler med relevant og opdateret indhold i samarbejde med STUDganizerne og tilknyttet personale i PROSA
 • afholder foredrag på studiestederne om faglige emner og studierelevante emner, f.eks. Studieteknik eller Photoshop
 • samarbejder med og støtter studenterforeninger, der varetager de it-studerendes interesser
 • samarbejder med andre foreninger, der afholder kurser/foredrag, som særligt appellerer til it-studerende
 • afholder landstræf og generalforsamling om efteråret
 • sikrer medlemmerne bogtilbud og andre kontante fordele og arbejder løbende på at indhente nye tilbud, der er relevante for it-studerende

PROSA/STUD vil konkret arbejde med følgende i perioden 2017-2018:

 • Synlighed på studiestederne
 • Synlighed på de sociale medier
 • Fokus på netværksdannelse f.eks. via lokale studiestedsarrangementer og regionale træf
 • Fortsætte og styrke tiltag - lokalt, regionalt og på tværs af samme
 • Styrke og øge samarbejdet med og understøttelsen af STUDorganizerne
 • Fokus på de studerendes psykiske arbejdsmiljø

Sidst revideret

23. september 2020

Kontakt

PROSA/STUD

stud@prosa.dk