Aktive it-studerende i PROSA/STUD

Aktive it-studerende er rygraden i PROSA/STUD. Her mødes it-studerende fra hele landet om it-politik, studievilkår og faglighed. Det er let at komme med, både der hvor du bor eller hvis du gerne vil engagere dig om et specifikt it-fagligt fokus.

PROSA/STUDs bestyrelse

It-studerende fra hele landet mødes i bestyrelsen om en bedre hverdag i studie- og arbejdslivet. Bestyrelsen arbejder med politiske kampagner om it-politiske emner som overvågning og automatisering, men også om levevilkår og studiemiljø - f.eks. mod SU-forringelser og for flere undervisningstimer på it-uddannelserne.

Lokale aktiviteter bliver desuden understøttet af bestyrelsen gennem STUD-organizerne og lokalstøtteordningen. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på STUDtræffet i efteråret. Men møderne er åbne og alle studiemedlemmer kan sætte et punkt på dagsordenen.  

STUDtræf

It-politik, ny teknologi og nørdet hygge. Hvert efterår afholdes STUDtræf for PROSAs studiemedlemmer med et aktuelt tema, i 2016 var det f.eks. virtual reality. Træffet er gratis og afsluttes med en generalforsamling.

Generalforsamling

Som nævnt slutter STUDtræf af med vores generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Der er som altid brug for friske kræfter, hvis vi fortsat skal løfte de mange ting foran os. Har du lyst til at gøre en kæmpe forskel for it-studerende over hele landet, så er det nu du har chancen!

Delegeretforsamling

PROSA afholder Delegeretforsamling hvert andet år, hvor der vælges ledelse, vedtages arbejdsplan og meget mere.

Sæt præg på din fagforening: Bliv delegeret!

Studerende medlemmer af PROSA har også stemmeret og udgifter til rejse og ophold dækkes af PROSA/STUD.

Vær aktiv lokalt

Der er flere muligheder for at være aktiv, hvor du bor eller studerer. PROSA er til stede på studiestederne og har ungdomsudvalg for medlemmer under 35 år i København, Aarhus og Odense. Derudover arbejder vi hele tiden med at lave lokale grupper af aktive, kontakt konsulent Mathilde Kirk Damsgaard på oplysningerne til højre, hvis du vil være med.