Arbejdsplan for PROSA VEST 2017

Hvert år vedtager bestyrelsen for PROSA VEST en arbejdsplan, som bliver kommenteret og godkendt på Generalforsamlingen. Her er arbejdsplan for 2017.

PROSA VEST vil i 2017 særligt arbejde med at: 

- Idriftsætte "Brobygning og samarbejde, nye arrangementer og visuel kommunikation for PROSA"- projektets tiltag.

- ØVOK-samarbejdet – ansatte bliver mere involveret i det vestlige overenskomstområde.
U35 drift – Odense og forsøg igen i Aarhus.

- Omdefinere og nytænke APR med fokus på faglighed.

- Strømline kommunikationen internt – f.eks. skabe et ordentligt arkiv for bestyrelsen. 

PROSA VEST arbejder løbende med at lave:

  • Karriere & Jobformidling
  • Jobformidling
  • Karriererådgivning
  • Samarbejde med virksomheder i PROSA VESTs område

- Aktivere nye og eksisterende medlemmer i PROSA VEST hver gang muligheden byder sig, f.eks. i forbindelse med arrangementer. PROSA VEST vil særligt gerne oplære medlemmerne i at blive selvkørende og selvorganiserende ved at tilbyde kurser i dette. Målet er, at medlemmerne dermed kan styrke de lokale netværk, de allerede har, eller lave nye. Dette vil gøre det muligt for medlemmerne selv at tage initiativ til nye tiltag i deres lokalområde, understøttet af PROSA VEST.

- Afholde it-faglige arrangementer, herunder kurser, workshops og foredrag, som geografisk dækker hele det vestlige område - egne eller i samarbejde med andre, og for såvel medlemmer som kommende medlemmer.

- Hverve & fastholde f.eks. ved at sikre en god introduktion til nye medlemmer.

- Benytte de sociale medier.

- Afvikle reklamekampagner.

- Lave sociale arrangementer for medlemmerne, hvor medlemmerne helst selv skal være primusmotor/arrangører.

- Tilbyde medlemmerne praktiske/fysiske ting at arbejde med (vores server i kælderen, LAB, infoskærm-projektet osv. osv.).

Sidst revideret

4. januar 2018

Kontakt

Henrik Jacobsen

Forbundssekretær

vest@prosa.dk

87301410