Arbejdsplan for PROSA VEST

Hvert år vedtager bestyrelsen for PROSA VEST en arbejdsplan, som bliver kommenteret og godkendt på Generalforsamlingen.

Hovedpunkter fra Arbejdsplan for PROSA VEST:

Engagement og fremgang

Få unge medlemmer til at bruge vores lokaler, og blive bevidste om hvad de kan bruge PROSA til.

 • Foretrukken fagforening for it-dimittender
 • Det naturlige samlingspunkt for unge it-professionelle

Arrangementer

I en omskifteligt hverdag hvor nye teknologier hele tiden kommer frem, er det fantastisk vigtigt at holde sig up-to-date.

 • Forskellige typer af arrangementer 
 • Geografisk fordeling af arrangementerne
 • Mange unikke deltagende medlemmer

Arbejdspladsarbejde

Det er vigtigt, at vores medlemmer er organiseret på arbejdspladsen.

 • Antallet af overenskomster i VEST
 • Antallet af (virksomheder med) Aarbejdsmiljørepræsentant (APR)
 • Faglig tilknytning

Brug PROSA

PROSA skal være relevant for medlemmerne.

 • Gøre de frivillige selvkørende
 • Understøtte relevante ideer fra medlemmerne
 • Synlighed til vores egne arrangementer
 • Introduktionsmateriale
 • Aktiv på de sociale medier
 • Medunderskriver på kampagner

Synlighed

Øget synlighed for PROSA på de sociale medier og i studiegrupper, herunder promovering af arrangementer.

 • Synlighed på sociale medier
 • Samarbejde med andre
 • Visuel kommunikation 

Sidst revideret

20. maj 2019

Kontakt

Henrik Jacobsen

Forbundssekretær

vest@prosa.dk

87301410