Få mere ud af PROSA: engager dig lokalt

PROSA VEST er din mulighed for at bidrage til fællesskabet og få et lokalt netværk med andre it-professionelle.
Der er mange måder, du kan være aktiv på - her er eksempler på, hvad medlemmer sætter gang i og kontaktoplysninger, så du selv kan komme videre.

Sådan bliver du aktiv i PROSA VEST

Kom videre med din idé, stil spørgsmål eller del din it-niche-viden med andre:

Arrangementer

PROSA VEST afholder mange it-relevante arrangementer - men vi vil endnu hellere støtte op om aktiviteter, som er styret og drevet af medlemmerne selv. 

Vi hjælper dig, hvis du har lyst til at gøre en forskel:

  • Administrativ back up - fx hjælp til kommunikation til andre medlemmer
  • Lån af egne lokaler i Aarhus og Odense
  • Mad og kaffe til fremmødte medlemmer
  • Betaling af udgifter til fx en oplægsholder
  • Betaling af dine egne transportudgifter

Bestyrelse for PROSA VEST

PROSA VESTs bestyrelse vælges på en årlig Generalforsamling i oktober måned, som alle VEST-medlemmer bliver inviteret til. 

Bestyrelsen arbejder for at fremme interesser for medlemmer af PROSA, som er bosat vest for Storebælt. Bestyrelsens medlemmer mødes én gang om måneden og deltager løbende i arbejdsgrupper, udvalg, Hovedbestyrelse og Delegeretforsamling.

Læs mere om PROSAs organisering her.

Se vedtægter, arbejdsplan m.m. for Vestbestyrelsen.

K.I.T. - Kvinder i IT

K.I.T er startet af PROSA-kvinder, men alle er selvfølgelig velkomne.

Navnet har vi valgt i fællesskab, og det er både en forkortelse for 'Kvinder i IT', men det er samtidig også en metafor for, at vi skal bruge hinanden, og at vi er et system af forbindelser. 

Kom med i vores Facebook-gruppe

Opensource i Aalborg

Kontakt:

  • Bastian Ilsø, STUD, hougaard.junior@gmail.com 
  • Daniel Neupart, VEST, dnh@hviid-itr.dk
  • Mads Christian Olesen (Også Hackerspace Hal9k) 

PROSA i Odense (PIO)

PiO består af PROSA-medlemmer, som på eget initiativ laver arrangementer for fynske PROSA-medlemmer.

Vi samles jævnligt og laver aktiviteter, der gør det sjovt og interessant at være medlem af PROSA på Fyn.

Skriv til pio@prosa.dk 

 

PROSA UNG i Odense

PROSA UNG har en aktiv afdeling i Syddanmark.

Kontakt evt. vest@prosa.dk

Sidst revideret

23. september 2020

Kontakt

Henrik Jacobsen

Forbundssekretær

vest@prosa.dk

87301410