Generalforsamling i PROSA VEST

Generalforsamlingen er et årligt tilbagevendende møde. Her kan du fremsætte dine egne idéer, bestemme hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen eller selv stille op - og i det hele taget påvirke PROSA VEST's arbejde for it-professionelle vest for Storebælt.

Generalforsamling 2019

GF 2019 blev afholdt den 28. september hos Timm Vladimirs Køkken i Aarhus.

Bestyrelsen takker de fremmødte for opbakning, engagement og en hyggelig dag.

 


Sidst revideret

10. januar 2020

Kontakt

Henrik Jacobsen

Forbundssekretær

vest@prosa.dk

87301410