Arbejdsmiljøudvalget

PROSAs arbejdsmiljøarbejde foregår både som praktisk rådgivning, og som påvirkning af samfundet. I arbejdsmiljøudvalget lægges linjen for disse arbejdsopgaver.

Vi rådgiver medlemmerne i konkrete sager, hvad enten de kontakter os som enkeltmedlemmer eller som sikkerhedsrepræsentant. I arbejdsmiljøudvalget kan du være med til at afgøre hvilke pjecer vi skal skrive, hvilke kurser, temadage og andre tilbud vi skal give medlemmerne.

Vi søger generelt at få vores holdninger bredt ud i samfundet, ved at skrive artikler og pressemeddelelser, og ved at deltage i møder, seminarer og så videre, hvor andre kan blive belært af os. Dette arbejde foretages mest af "den faste stok", men det foregår på baggrund af de holdninger, der er kommet frem i Arbejdsmiljøudvalgets møder.

PROSA er repræsenteret i en række sammenhænge, hvor vi prøver at påvirke de regler der gælder inden for arbejdsmiljøområdet. Vi er blandt andet repræsenteret i:

  • Branche-arbejdsmiljørådet for Privat Kontor og administration, hvor vi detail-fortolker arbejdsmiljøreglerne og afgør retningslinjerne for arbejdsmiljøet på kontorarbejdspladser
  • FHs arbejdsmiljøpolitiskeudvalg, hvor vi er med til at udstikke kursen for lovgivningsarbejdet

Mødeaktivitet

Udvalget består lige nu af 5 deltagere, der holder møde ca. hver anden måned. Møderne foregår som regel i København, men det er muligt at deltage over Teams.

Vær med i AMU

Som du ser, kan vi sagtens bruge DIG i Arbejdsmiljøudvalget. Hvis du vil høre mere om udvalget, eller melde dig under fanerne, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Kontakt: 

Forbundssekretær: Bjørn Vitoft, bvi@prosa.dk 
Arbejdsmiljøkonsulent: Allan Pleman, apl@prosa.dk, 3336 4124

Læs mere om arbejdet i Arbejdsmiljøudvalget