Arbejdsmiljøudvalget

PROSAs arbejdsmiljøarbejde foregår både som praktisk rådgivning, og som påvirkning af samfundet. I arbejdsmiljøudvalget lægges linjen for disse arbejdsopgaver.

Vi rådgiver medlemmerne i konkrete sager, hvad enten de kontakter os som enkeltmedlemmer eller som sikkerhedsrepræsentant. I arbejdsmiljøudvalget kan du være med til at afgøre hvilke pjecer vi skal skrive, hvilke kurser, temadage og andre tilbud vi skal give medlemmerne.

Vi søger generelt at få vores holdninger bredt ud i samfundet, ved at skrive artikler og pressemeddelelser, og ved at deltage i møder, seminarer og så videre, hvor andre kan blive belært af os. Dette arbejde foretages mest af "den faste stok", men det foregår på baggrund af de holdninger, der er kommet frem i Arbejdsmiljøudvalgets møder.

PROSA er repræsenteret i en række sammenhænge, hvor vi prøver at påvirke de regler der gælder inden for arbejdsmiljø-området. Vi er blandt andet repræsenteret i:
Branche-arbejdsmiljørådet for Privat Kontor og administration, hvor vi detail-fortolker arbejdsmiljøreglerne og afgør retningslinjerne for arbejdsmiljøet på kontorarbejdspladser
FTFs arbejdsmiljøudvalg, hvor vi diskuterer arbejdsmiljøpolitik med de konsulenter, der deltager i lovgivningsarbejdet

Mødeaktivitet

Udvalget holder møde ca. 1 gang om måneden. Møderne foregår som regel i København, men det kommer nu an på medlemmernes geografiske placering

Vær med i AMU

Som du ser, kan vi sagtens bruge DIG i Arbejdsmiljøudvalget. Hvis du vil høre mere om udvalget, eller melde dig under fanerne, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

For udvalget står: Forbundssekretær Bjørn Vitoft (bvi@prosa.dk)  og arbejdsmiljøkonsulent Allan Pleman (tlf. 3336 4124, apl@prosa.dk). HB-repræsentant er Curt Kjærsgaard.

Sidst revideret

17. december 2020