It- og Samfundsudvalget (ITS)

ITS kigger på, hvordan IT påvirker verden. Vores primære fokus er, at være en kritisk røst, når IT i Danmark bruges på måder, som enten er uhensigtsmæssig, kan være til skade for borgerne eller samfundet, eller som modvirker vores grundlæggende rettigheder. På grund af vores faglighed kan vi ofte se konsekvenserne lidt længere ud i fremtiden end folk, der ikke har en IT-baggrund. Som IT-folk kan vi også ofte se løsninger, som folk uden IT-baggrund ikke har en chance for at kunne se.

I de seneste år har overvågningen af danskerne fyldt meget – specielt er vi bekymrede over den omfattende og unødvendige registrering, som både bruges til unødvendig overvågning af borgerne, men hvor data i flere tilfælde også er blevet brugt til andre formål end dem, data oprindeligt var indsamlet til. Men vi har også holdninger til automatiserede beslutningssystemer, algoritmer, sundhedsdata, softwarepatenter, DRM, Open Source og meget andet.

IT- og Samfundsudvalget er med til at diskutere og definere PROSA’s IT-politiske holdninger. Ønsker du at være med til at forme, hvad PROSA skal mene om IT-politiske emner, så er her det sker.

Mødeaktivitet

ITS er åbent for alle medlemmer af PROSA. Man tilmelder sig hos udvalgets sekretær, hvorefter man bliver en del af udvalgets email-liste.

ITS mødes 6-8 gange årligt. Derudover arrangerer vi ind i mellem temamøder, der er åbne for alle (også ikke-medlemmer). Mailingliste består af ca. 40 medlemmer. Til møderne er vi normalt 8-12 deltagere.

Hvis du har et IT-politisk emne, du mener PROSA bør tage op, så bliv medlem og bring det op på email-listen. 

Kontakt:

Mødeleder for udvalget er PROSAs formand: Niels Bertelsen nib@prosa.dk

Sekretær for ITS: Ole Tange ota@prosa.dk

Læs mere om arbejdet i ITS