Fokus på Danmark i en globaliseret verden

09.04.06   |   kl. 11:06   |  

Fokus på Danmark i en globaliseret verden

Der har været travlt på Christiansborg her på det sidste. Og så tænker jeg ikke engang på de uden­rigs­politiske kurrer, der har været på tråden. Men dette forår har længe været planlagt til at være centrum for vigtige drøftelser af langsigtet betydning for Danmarks fremtid.

Regeringens Globaliseringsråd holdt her i marts sit sidste møde - og der blev her præsenteret et udkast til en rapport. Formålet med Globaliseringsrådet var at etablere et forum, der kunne drøfte de store nye udford­ringer, vi som land står overfor. Arbejdspladser flytter mod Øst: Østeuropa, Sydøstasien, Indien og i fremtiden ikke mindst Kina. Disse lande er kendetegnet ved at have masser af billig arbejdskraft - og ved at have satset på højere uddannelser. Udfordringen for Danmark, er løbende, at kunne skabe nye arbejdspladser i stedet for dem som, forsvinder.

Vi kan i PROSA være glade for mange af de forslag, som regeringen har fremlagt i denne for­bin­delse - herunder om flere og bedre højere uddannelser på it-området samt flere midler til forskning.

Større satsning på it
Vi kom, sammen med IT-Branchen, Dansk IT og Finansforbundet, i november 2005 med et udspil til Globaliseringsrådet om it. Du kan finde det på vores hjemmeside. Vi argumenterer her for, at det danske samfund skal satse mere på brug af it - herunder i uddannelsessystemet (bl.a. i folkeskolen) og på digital forvaltning. Kort sagt at anerkende den centrale rolle it har, som driver for at skabe bedre konkur­rence­evne, vækst og dermed nye jobs. Statsministeren sagde på det afsluttende pressemøde, at det dette var et de områder, der ville blive kigget på, når regeringens globaliseringsudspil skulle færdiggøres. Det glæder os - og vi håber det demonstrerer en større forståelse for it-områdets vigtighed for fremtidens Danmark.

Bagud med forskning
Rapporten dokumenterer, at Danmark på forskningsområdet generelt er langt bagud. Og at det desværre ikke ser bedre ud på it-området. Det offentlige financierer i dag kun 8% af de udgifter, der er til forskning og udvikling på it-området (mod ca. 1/3 som gennemsnit af alle forskningsområder). Vi mener på denne baggrund, at der skal afsættes markant flere midler til forskning på it-området. Forskning skaber viden - og denne viden skal benyttes til at udvikle nye produkter og it-baserede services. Dette er virkelig et område, hvor vi glæder os til, at regeringen får gjort sine forslag konkrete - og hvor vi skal være oppe på dupperne for at holde dem fast på deres løfter.

Åbent for udlændinge
Og så ønsker regeringen at indføre en generel "green card"-ordning, som vil gøre det muligt for udlændinge - der kommer fra et land uden for EU - som kan få et job, at flytte til Danmark. Vi har allerede en sådan ordning på it-området - og har derfor visse erfaringer! Vi kan støtte, at højtuddannede it-folk fra lande uden for EU (dvs. universitetskandidater og Ph.D'er) kan komme ind i Danmark - ligesom vi altid har accepteret, at der kan hentes specialister til jobs, hvor vi mangler dem (blandt andet til spilbranchen, SAP-konsulenter til internationale opgaver osv.). Vores simple krav er, at de skal aflønnes efter de forhold, som gælder for andre it-folk her i Danmark. Vores erfaringer siger, at de store og kendte it-firmaer selv spiller efter disse regler. Men vi ønsker en løbende indsigt i, hvem der kommer til landet, og hvordan de aflønnes. Det vil give os mulighed for at sikre, at den lidt mere lysky del at branchen ikke laver konkurrenceforvridning ved at underbetale udlændinge. Og dermed forhindrer, at unge it-folk kan komme i gang på arbejdsmarkedet. Det synes vi kun er rimeligt.

PRINT

Ingen kommentarer