Forringelse af indsatsen for de ledige

19.01.09   |   kl. 10:59   |   PROSA mener

Forringelse af indsatsen for de ledige

I forbindelse med finanslovsforliget for 2009 blev der lavet en aftale om, at den fremtidige beskæftigelsesindsats skal varetages af kommunerne alene. Lige nu har regionerne en stor del af ansvaret for de ledige, hvilket sikrer en koordinering i et større geografisk område, der for eksempel betyder, at ledige it-folk i Nordsjælland kan blive tilbudt uddannelse i indre København. Denne mulighed for koordinering bliver nu afviklet med den nye beslutning om at lægge hele indsatsen i kommunerne.

Beslutningen blev truffet under lukkede forhandlinger og uden en forudgående debat. Aftalen foregriber en evaluering, hvor erfaringerne med den nuværende beskæftigelsesindsats skal gennemgås. Denne evaluering er ikke færdig og skal først afsluttes om halvandet år, men foreløbige resultater viser, at en ren kommunal styring af beskæftigelsesindsatsen på ingen måde er bedre eller mere effektiv end den nuværende ordning.

Det er ikke nemt at få de kommunale jobcentre til at kigge ud over kommunegrænsen. Der er meget, der tyder på, at vi vil se Danmark få 91 beskæftigelsespolitikker, der ikke er præget af overblik, sammenhæng eller langsigtede strategiske mål, men vil være præget af kommunal suboptimering primært rettet mod kommunens økonomi.

I de kommunale jobcentre fylder it-folk og it-virksomheder uendeligt lidt. Det betyder, at jobcenterets viden om denne relativt lille del af arbejdsmarkedet er ikke-eksisterende. Fokus vil være på de store grupper af ”standardiseret” arbejdskraft, der betyder mest på kommunens bundlinje. Da økonomien er omdrejningspunktet for kommunen, vil det også betyde, at ledige, der belaster kommunens økonomi, skal i arbejde – uanset hvilket arbejde. Der er derfor en stigende risiko for, at professionelle it-folk sendes i arbejde som lagermedhjælper eller rengøringsassistent i stedet for at få den nødvendige opkvalificering, der gør, at de kan gå ind og afhjælpe nogle af de konkrete flaskehalse, der også er på it-arbejdsmarkedet.

Det er min opfattelse, at ændringen vil medføre en forringelse både for medlemmerne og for it-arbejdsgiverne. Vi skal derfor følge nøje med i udviklingen og i samarbejde med andre interessenter i branchen synliggøre problemerne og medvirke til at afhjælpe skadesvirkningen.

Niels Bertelsen
Formand

PRINT

1 kommentar