HB er gået i DF-mode

10.09.02   |   kl. 09:47   |   PROSA internt

HB er gået i DF-mode

Hovedbestyrelsens arbejde har siden juni været præget at den kommende Delegeretforsamling til november, men også andet er blevet diskuteret.

PROSAs tillidsrepærsentantuddannelse
Hovedmålsætningen for området er at gennemføre tre grundkurser om fagligt arbejde. Herudover er der gennemført en velbesøgt temaaften om psykisk arbejdsmiljø. Som noget nyt er vi også begyndt at arrangere målrettede kurser omkring lønforhandlinger. Kurserne blev gennemført i et samarbejde med FTF\'s kursusafdeling.

Der er ved at blive udviklet et nyt kursus, kaldet G0, som skal målrettes til at introducere studerende både til arbejdsmarkedet og til fagforeningen.


De faglige sekretærer
Hovedbestyrelsen skal til DF fremsætte forslag om, hvor mange faglige sekretærer, der skal vælges. Der har derfor været en debat hen over sommeren om de faglige sekretærers placering i PROSA (se også side 20 og 21), og hvilke opgaver de skal udføre. Debatten er præget af to opfattelser: En, der fremhæver, at der skal være mange valgte, fordi det giver en større bevægelighed i organisationen og en bedre understøttelse af de politiske aktiviteter.

Den anden opfattelse er få eller ingen faglige valgte. Her er holdningen, at det ikke er hensigtsmæssigt blot at vælge de samme faglige år efter år _ disse kan i stedet evt. ansættes. Der har ikke i nyere tid været kampvalg om posterne i forhold til forbundets politiske udvikling. Ansættelse udelukker ikke muligheden for at ansætte medlemmer til at udføre politisk arbejde.


PROSA og fremtidens fagbevægelsen
Hovedbestyrelsen har diskuteret, hvilket emne der kunne bruges til at få en debat i gang på DF2002. En mulighed er at hvert af de politiske udvalg holder workshop. En anden er, at følge op på serviceseminaret i juni 2002 ved diskutere hvilke tilbud, PROSA skal have til medlemmerne. Der fremkom også forslag om at holde en futuristisk workshop om fremtidens fagbevægelse.


Arbejdsplan og budget 2003/2004
Vedtagelsen af 2-årige delegeretforsamlingsperioder på DF2001, medfører at Delegeretforsamlingen i år skal vedtage arbejdsplanen og budget for en toårsperiode. HB har arbejdet med, hvordan dette praktisk kan gennenmføres. Beretninger, regneskab for den seneste DF-periode og arbejdsplans- og budgetforslag for Delegeretforsamlingsprioden 2003-2004 vil blive endelig færdiggjort på Hovedbestyrelsens møde d. 14. september. Som sædvanlig vil beretninger og forslag blive udsendt til alle medlemmer med et særnummer af PROSABladet i slutningen af oktober 2002.

Hvis du er interesseret i at deltage på DF eller vil vælges som delegeret, skal du henvende dig til din lokalafdeling. Delegerede bliver vagt i lokalafdelingerne som regel på afdelingernes generalforsamlinger. Flere afdelinger annoncerer deres generalforsamlinger på side 29 i dette nummer af PROSAbladet.

PRINT

Ingen kommentarer