OpenStreetMap kortlægger Danmark gratis

14.09.07   |   kl. 10:49   |  

OpenStreetMap kortlægger Danmark gratis

Det koster næsten en million om året at få adgang til Kort- og Matrikelstyrelsens kortdata. Men der er et gratis alternativ: På fire år er Danmark godt i gang med at blive dækket af OpenStreetMap - som man selv kan uploade til med GPS.

OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) er et projekt, der skaber og præsenterer frie geografiske data, som fx. vejkort. Licensen er Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0. Det betyder, at man kan bruge kortdata som man vil, bare man giver kredit til dem, der har bidraget til kortet og lader andre bruge ens ændringer på samme vilkår. Det vil sige, at OpenStreetMap stort set fungerer på samme måde, som vi kender det fra fx. Wikipedia. Mange brugere tilføjer små bidder af data og retter i eksisterende data og skaber tilsammen et brugbart værk, der gerne skulle ende med at være nogenlunde komplet. Men mens Wikipedia er baseret på tekst med simpel mark-up og uploadede billeder, er OpenStreetMap baseret på data fra GPS-modtagere, satellitbilleder og redigeringen og præsentationen er baseret på 2D korttegninger. Der er derfor udviklet software, der tillader brugere at rette direkte i kort.

Borgeres adgang til statens data
Mens Wikipedia er et alternativ til private kommercielle leksika som fx. Gyldendals Encyklopædi og Encyclopedia Britannica, så er OpenStreetMap et alternativ til kortdata, der for en stor del tilhører de enkelte lande i verden. I Danmark er det Kort- og Matrikelstyrelsen, som har ophavsret til de fleste kort (herunder alle søkort, da styrelsen har eneret til fremstilling af søkort). Ophavsretten til styrelsens kort udløber aldrig. Det koster cirka en million kroner om året at få adgang til kortdata. Nogen lande, fx. USA, lader borgerne få fri adgang til de data, som de gennem århundreder har betalt med deres skattekroner. Det sker ud fra den tankegang, at statens data jo tilhører borgerne. Men der er også et rent økonomisk argument: Ganske vist tjener fx. europæiske lande i første omgang ret godt på at sælge offentligt indsamlede data til private firmaer. Men hvis man giver data fri, skaber det en vækst i samfundet, som giver en langt større indtægt i form af skattebetalinger, besparelse pga. af færre arbejdsløse osv. Men der hvor borgerne ikke har adgang til de data, som deres eget land indsamler, kan de tage GPS'en i egen hånd.

Hvor kommer data til OpenStreetMap fra?
Data kommer fra stort set alle pålidelige kilder, som ikke er hindret af regler om ophavsret:

• OpenStreetMap brugere, der sporer enkelte veje med en GPS i bil, på cykel eller til fods, uploader data til OpenStreetMap.org og tilføjer vejnavne, vejtyper osv.

• Nogle satellit- og flybilleder har en licens, der tillader, at man markerer veje på dem og uploader dem til OpenStreetMap.

• Offentlige data, hvor det er tilladt at bruge dem (fx. "Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing" data som er i Public Domain og dækker USA)

• Gamle kort, hvor ophavsretten er udløbet, kan bruges som udgangspunkt i mange områder. Men ikke i Danmark, da ophavsretten ikke udløber.

• Bidrag fra virksomheder der har opsamlet vejdata og har en interesse i at få en bedre datakvalitet. Senest har Automotive Navigation Data i juli doneret data for veje i Holland og større veje i Kina og Indien.

Hvis man er en virksomhed som i forvejen har kortdata, men lever af at levere løsninger baseret på disse data og ikke af sælge dem, kan det være en fordel at gøre dem frie så OpenStreetMap og andre kan bruge og forbedre dem.

Hvad kan OpenStreetMap bruges til?
Google, Krak og mange andre har allerede online kort, som man kan bruge gratis. Men rettighederne til kortene er meget begrænset og formatet er typisk begrænset til bitmaps. Det man får med OpenStreetMap kort er bl.a.:

• man kan kopiere dem. Fx. trykke kort på fødselsdagsinvitationer, bruge dem i Wikipedia-artikler.

• downloade kort til sin PDA og bruge dem med en GPS og programmer som MaemoMappper.

• bruge kortene også til alle kommercielle formål, bare man deler opdaterede kort med andre, hvis man offentliggør dem.

• arbejde med de rå kortdata, hvor man kan operere på vejstrækninger og positioner i stedet for pixels. Fx. til at beregne afstande, ruter, osv.

• man kan generere kort i de formater, man har brug for, fx. SVG eller PDF.

• man kan selv opdatere kortene.

Et godt eksempel på det er brugen af kort under katastrofer som fx. en Tsunami:

www.humanitarian.info/2007/08/12/openstreetmap-and-the-next-disaster-part-1/.
Man har brug for at opdatere kortet lynhurtigt (fx. med veje og broer, der er væk eller nye interimistiske broer hospitaler), man kan ikke regne med at have en internetforbindelse til maps.google.com, men måske har man en lokal server med et accesspoint, man skal have opdaterede kort på mange PDA'er og kunne printe og opdatere kort i høj opløsning. Og der er ikke tid til at forhandle om rettigheder og penge. OpenStreetMap startede i juli 2004. Her fire år senere er mange større byer og større veje overalt i verden dækket. I Danmark er København næsten komplet, motorveje og nogle hovedveje er med.

Opbygningen af OpenStreetMap
• Knuder (eng: nodes) er punkter fra fx. et spor fra en GPS. Ikke alle punkter bruges. Hvis der fx. er mange knuder på et lige vejstykke, udvælges den første og sidste.

• Segmenter er knuder forbundet med linier.

• Veje er grupper af segmenter, der danner en polylinie eller et polygon (en rundkørsel er fx. et polygon).

• Tags er (navn,værdi) par, der er knyttet til knuder eller veje. Fx. (navn,"Østerbrogade").

Der er udviklet en del software til OpenStreeMap. Knuder uploades som GPX (GPS Exchange Format, et XML format). Hvis man har en GPS, der ikke bruger GPX, kan man konvertere fra mange formater til GPX med programmet GPSbabel. "Online Editor" er et flash-program, man kan bruge til at rette i kortdata direkte på OpenStreetMap hjemmesiden. "JOSM" er en Java-editor, man kan bruge til at rette i data på sin egen PC, hente data fra OpenStreetMap siden og uploade rettelserne til OpenStreetMap.org. OsmaRender kan generere SVG billeder af kortudsnit styret af en masse options.

Muligheder med OpenMoko
Man kan naturligvis også bruge OpenStreetMap og en tilsluttet GPS til at navigere med. Jeg bruger MaemoMapper til min Nokia 770 PDA. MaemoMapper kan hente OpenStreetMap data online via WiFi eller jeg kan downloade et udvalgt område, inden jeg tager hjemmefra. Hvis jeg så ser en vej, som ikke er med på OpenStreetMap, kan jeg optage et spor, gemme det som GPX og senere uploade det til OpenStreetMap.org. Her i efteråret håber jeg at få fat i en OpenMoko mobiltelefon for den har indbygget GPS og da den kører Linux, er der masser af muligheder for at bruge den med OpenStreetMaps.

PRINT

Ingen kommentarer