Stoleleg i PROSA

20.02.07   |   kl. 09:50   |   PROSA internt

Stoleleg i PROSA

De faglige sekretærer, der hjælper medlemmerne med løn- og ansættelsesforhold i PROSA, er valgt på delegeretforsamlingen. Kriteriet er, at de har arbejdet i it-branchen. Men hvorfor er det lige, at de skal vælges og ikke ansættes?

Medlemmerne stemte forkert på delegeretforsamlingen (DF) 2006. Sådan ser det i hvert fald ud efter mødet i PROSAs hovedbestyrelse 10.-11. februar. Først gik det galt, da de delegerede gik ind for at vælge fem i stedet for syv faglige sekretærer. I mellemtiden har HB besluttet at oprette i alt to nye stillinger, der til forveksling ligner jobbet som faglig sekretær - både mht. løn samt stillingsbeskrivelse. Dernæst valgte DF også de forkerte personer. F.eks. var der to, der officielt ikke ville tage genvalg. Den ene ombestemte sig i sidste øjeblik og blev valgt, mens den anden nu håber på en ansættelse. Endelig tog DF fejl, da de fravalgte ham, der skulle arbejde med det højst prioriterede område i arbejdsplanen. Han er selvfølgelig ansat på konsulentbasis i mellemtiden. Fuldstændig som i "stolelegen", hvor man bare kan købe en ekstra stol, når der mangler en. Alt dette bør få PROSA til at overveje, om de faglige sekretærer ikke bør ændre status, for at sikre en mere hensigtsmæssig ansættelsesprocedure.

Hvorfor ikke ansætte?
Når medlemmerne ikke kan finde ud af at stemme rigtigt, hvorfor besætter PROSA så ikke stillingerne med ansatte? Så risikerer man ikke, at de forkerte vælges - og man kan ansætte de rigtige. Nej, lyder modargumentet - "posterne skal være besat af it-folk frem for f.eks. jurister, så medlemmerne bliver mødt af en af deres egne." Nuvel, men den gennemsnitlige ansættelsesperiode for de nuværende faglige sekretærer er i øjeblikket ca. 13 år. Beregningen er inklusiv den nyvalgte med 0 års anciennitet og kan sættes i forhold til PROSAs gennemsnitlige personaleomsætning på ca. 7 år.

God service det vigtigste
Efter 13 års fravær fra it-faget er det begrænset i hvor høj grad, man stadigvæk kan siges at være it-professionel. Hvis it-professionalisme er en kvalifikation for at yde juridisk rådgivning til it-folk, er det på tide, vi skifter de faglige ud. Ikke fordi de ikke gør deres arbejde godt nok - men hvis det skal give mening, at medlemmerne skal repræsenteres af it-professionelle, må de skiftes ud ind imellem. Eller endnu bedre: Hvorfor ikke bare erkende, at det er mindre vigtigt, om de er it-folk og mere vigtigt, om de har kompetencerne til at yde PROSAs medlemmer en god service? En lille sidegevinst ville være, at forbundet, de valgte og hovedbestyrelsen kunne få frigjort store mængder af både tid og kræfter.

Dem kunne de bruge på at arbejde fremadrettet for medlemmerne - i stedet for at lege den alt for tidskrævende og udmattende stoleleg.

PRINT

Ingen kommentarer