En god og en dårlig nyhed om it-uddannelser

15.08.04   |   kl. 14:37   |  

En god og en dårlig nyhed om it-uddannelser

Færre studerende har søgt ind på en it-uddannelse. Godt fordi det giver plads til de ledige, der findes nu. Skidt fordi vi kommer til at mangle højtuddannede it-folk i løbet af få år. Nu må vi have en fremsynet strategi.

Udsigt til arbejde for ledige
Antallet af nyoptagne studerende på samtlige it-uddannelser indenfor KOT er faldet med ca. 22% fra 2.734 i 2003 til 2.117 i 2004. Både de korte-, de mellemlange- og de lange videregående it-uddannelser har oplevet et fald i antallet af optagne studerende. PROSA vurderer at det vil betyde, at der ikke vil blive uddannet tilstrækkeligt med it-medarbejdere til at dække arbejdsmarkedets behov i de kommende år, og dermed skulle der blive plads på arbejdsmarkedet til de mange ledige som der er i øjeblikket.

Ledige skal klædes på
Det er i den sammenhæng vigtigt at både de ledige, organisationerne og ikke mindst AF og de regionale arbejdsmarkedsråd forstår vigtigheden af at sørge for at de ledige, der er i øjeblikket, er eller bliver "klædt på" til at matche den kommende efterspørgsel. Det er utroligt vigtigt for alle, men specielt vigtigt for dimittender, at holde sig fagligt i gang og vedligeholde og udvikle sine kompetencer. Der ligger derfor en stor opgave foran AF for at sikre, at man kan imødekomme efterspørgslen efter it-kompetencer som vil komme i løbet af de næste par år.

Udsigt til mangel på højtuddannede
Antallet af nyoptagne studerende på samtlige it-uddannelser indenfor KOT er altså faldet med ca. 22% fra 2.734 i 2003 til 2.117 i 2004. Udviklingen med et stadigt faldende optag på datamatikeruddannelsen har været i gang i gennem flere år, men det er noget nyt at også optaget på de mellemlange- og lange videregående it-uddannelser er faldende. Hvis denne tendens fortsætter eller blot stabiliseres på det nuværende niveau, vil der i løbet af tre-fire år komme til at opstå mangel på kvalificeret it-arbejdskraft. Den pukkel af ledige, der findes i øjeblikket, vil ikke i længden være en tilstrækkelig reserve til at kunne dække det behov, som ikke kan dækkes af de nyuddannede.

PROSA bag strategi-initiativ
Mange forskellige organisationer og personer, heriblandt PROSA, har udtalt sig om problemerne i gennem snart lang tid, men nu må vi til at skride til handling. Der er behov for at udarbejde en strategi for hvorledes vi kan sikre, at der bliver uddannet et passende antal it-medarbejdere med de rette kompetencer, så vi ikke i fremtiden skal fortsætte den vanvittige rutchebanekørsel som beskæftigelsessituationen på it-arbejdsmarkedet har været igennem. Der har været gjort opmærksom på, at det danske samfund i fremtiden skal leve af højtuddannet, højt kvalificeret arbejdskraft bl.a. inden for it-området. Hvis dette scenarium skal opfyldes, kræver det, at der uddannes tilstrækkeligt med højt kvalificeret arbejdskraft således, at medarbejderne er der, når der er brug for dem. Ikke som nu hvor man begynder at uddanne dem det øjeblik, der er brug for dem, hvilket betyder en forsinkelse på tre-syv år, før de er klar til arbejdsmarkedet. PROSA vil derfor tage initiativ til at indkalde til et møde blandt de involverede organisationer og institutioner så vi sammen kan fastlægge en strategi for, hvordan vi kan sikre, at der bliver uddannet den nødvendige it-arbejdskraft i fremtiden.
Men lige nu og her kan vi kun opfordre alle, der har lyst og mulighed, til at søge ind på de mange ledige studiepladser, som er rundt omkring på universiteterne, ingeniør-, handels- og handelshøjskolerne.

PRINT

Ingen kommentarer

Relevante links