URAFSTEMNING: Stem ja!

03.04.08   |   kl. 13:38   |   PROSA internt

URAFSTEMNING: Stem ja!

Det er vigtigt at udvikle sig, ellers står man stille. I det mindste skal man have muligheden. Selv i en fagforening som PROSA. Lyder det fornuftigt? Selvfølgelig gør det det. Men det stemmer ikke overens med realiteterne. Ikke når der skal 80% flertal for en vedtægtsændring. Det er absurd.

Et af emnerne på efterårets delegeretforsamling (DF), handlede om hvor stort et flertal, der skal være for at ændre vedtægterne. Almindelige ændringer bør kun kræve 2/3-flertal. Det er en udbredt regel. Det ser man i mange foreninger. Der er grundlæggende to faktorer, der afgør denne procent. Der skal være konsensus om vedtægterne, derfor skal den være højere end 50%. Samtidig skal det ikke være for svært at ændre vedtægterne. Man kan gå for langt. Som PROSAs vedtægter er nu, skal 80% stemme for enhver ændring. Ikke nok med at det er svært at få gennemført de forslag, der bliver stillet. Mange forslag bliver slet ikke stillet, fordi man opgiver på forhånd. Man tænker, at det er for svært at få sit forslag vedtaget. Og det er synd. Vi mister en masse gode ideer og fornyelse på den måde.

På DF hørte vi argumentet, at et flertal på 80% sørger for, at forslagene er godt gennemarbejdede. Det holder bare ikke. Ved 2/3-flertal vil flere sørge for at være med i processen omkring ændringer af vedtægterne, for at sikre kvaliteten. Det vil give et bredere samarbejde på tværs af lokalafdelinger. Det er ikke længere kun de mest generelle forslag, der bliver stillet. Vi kan faktisk håbe på flere nyskabende forslag.

Resultatet af debatten på DF var at sende forslaget til urafstemning, hvor der kun kræves, at 50% af medlemmerne stemmer for. Du kommer til at stemme om hvorvidt, vi skal sænke de 80% til 75%, altså 3/4-flertal. Det lyder som en lille ændring. Det var hvad der kunne skabes enighed om. Det er måske et lille skridt nu, men det er vigtigt, at vi tager dette skridt, så kan vi komme videre og snakke om 2/3-flertal næste år. Husk at stemme JA til 75% i urafstemningen!

PRINT

Ingen kommentarer

Relevante links