Usikker fremtid på de tekniske skoler

15.08.04   |   kl. 14:29   |  

Usikker fremtid på de tekniske skoler

Hidtil har man kunnet starte på et grundforløb for at blive datafagtekniker eller den kortere IT-supporter uddannelse og så være sikker på have mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Men fremtiden ser mere usikker ud nu. De to uddannelser er lærlingeuddannelser, så det kræver at man kan finde en læreplads/praktikplads, og de hænger ikke på træerne. Dem, der ikke har fundet en læreplads, har hidtil haft mulighed for at starte i Skolepraktik (SKP). Men er forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale sætter en stopper for det. Det er besluttet at begrænse tilgange fra 7000 pladser til 1200 pladser for samt lige lærlingeuddannelser - alt fra bager til datafagtekniker. Efterfølgende er der blevet prioriteret, hvilke uddannelser, der kan få skolepraktik. Fra 1. januar 2005 skal man ikke kunne regne at komme i skolepraktik som datafagtekniker eller IT-supporter, den hidtidige uddannelsesgaranti er væk.

Kamp om pladserne
Undervisningsministeriet har så prøvet til gengæld at skaffe flere praktikpladser, blandt andet med initiativet ww.praktikpladsen.dk. Her kan arbejdsgivere opslå lærepladser og eleverne på de tekniske skoler kan efterlyse dem. Initiativet tegner nu ikke til at løse praktikpladsmanglen. I skrivende stund er der 9 pladser til 7342 elever. Af dem søger 832 en plads som datafagtekniker og 515 som IT-supporter (man kan søge begge). Men de kan jo søge de 9 pladser som f.eks.:, dyrepasser, handelsassistent, logistikassistent, industritekniker, klejnsmed og værktøjsmager.

Hvad mener PROSA om at man afskaffer skolepraktikken for it-uddannelserne?
Mads Kellerman: "Lad mig starte med at slå fast at det ultimativt bedste, og det uddannelsen er bygget op omkring, er at eleverne får en praktikplads i en virksomhed, og at hovedfokus bør ligge på at finde måder at skaffe de nødvendige praktikpladser. Når det så er sagt, så mener jeg at der skal findes en løsning for de elever som ikke har kunnet få en praktikplads. Det er ikke rimeligt at man ikke kan gennemføre en uddannelse man er startet på, på grund af omstændigheder man ikke selv har nogen væsentlig indflydelse på. Derfor mener jeg det må være et krav at der etableres skolepraktik, eller lignende løsninger for alle som er optaget på uddannelsen og som ikke har kunne finde den nødvendige praktikplads."

Nye nødløsninger
Undervisningsministeriet er i gang at behandle er række forslag til nye korte erhvervsuddannelser. Tanken er ved at oprette kortere uddannelser, så at kunne skaffe flere praktikpladser. På it-området foreslår erhvervsuddannelsernes faglig udvalg at det oprettes en uddannelse som "Frontline PC-supporter". Den skal vare 1½ år og bliver muligvis en afstigningsmulighed for IT-supporteruddannelsen - som igen er en afstigningsmulighed for den femårige datafagtekniker. Forslagene skal behandles i Undervisningsministeriet efter i slutningen af august. Så indtil videre er der stor usikkerhed om uddannelsen bliver til noget og om man i så fald vil have mulighed for at gå i skolepraktik under denne uddannelse. Under alle omstændigheder regner man kun med at 60 skal starte på uddannelsen, så det løser ikke problemet for de flere hundrede praktikpladsløse.

Hvad synes PROSA om den nye Frontline PC-supporter uddannelse?
Mads Kellermann: "Vi kan konstatere at der findes en efterspørgsel efter datafagteknikere, at behovet for it-supportere er relativt lille. At tro at der er efterspørgsel efter en endnu kortere it-erhvervsuddannelse er helt hen i vejret. De opgaver en Frontline PC-supporter ville komme til at varetage vil netop være den type job som vi forventer netop bliver outsourcet til Indien eller andre steder. Det der er brug for er ikke korte uddannelser, men længere uddannelser på et højere niveau."


PRINT

Ingen kommentarer

Relevante links