Seniorjob

Seniorjobordningen

Baggrund

Lov om seniorjob blev til som en del af velfærdsforliget, som blev vedtaget i slutningen af 2006. Her vedtog man forringelser af efterlønsordningen, fjernede den 5-årige forlængelse af dagpengeretten, som man havde ret til, hvis man mistede dagpengeretten, når der var 5 år eller mindre til man opnåede ret til efterløn. I stedet skulle man have ret til et seniorjob. Begrundelsen for den 5-årige forlængelse af dagpengeretten havde været, at der var arbejdsløshed og at det var bedre at lade de unge komme til og så stille færre krav til de ældre.

Begrundelsen for i stedet at indføre seniorjob var, at samfundet ikke havde råd til at lade gode kvalifikationer gå til spilde. Man mente, at der var brug for kvalifikationerne – eller i hvert fald ville være det på sigt. Derfor var det også helt naturligt, at det tilbudte job i sit indhold skulle tage udgangspunkt i personens kvalifikationer og interesser. 

Kommunerne skulle oprette jobbene. Til gengæld fik de i alt 250.000 kr. pr seniorjob – de 110.000 kr. i direkte tilskud og de 140.000 kr. over bloktilskuddene. Disse beløb er pristalsreguleret til henholdsvis ca. 126.000 kr. og 160.000 kr.

Det var vurderingen, at der fra starten ville være ganske lille behov for ordningen, men at det ville stige over en femårsperiode, således at der i 2012 ville være behov for 1500 seniorjob pr. år. Det var en del af aftalen, at den skulle genforhandles, hvis antallet over den fem-årige periode oversteg 1500 pr. år.
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2008. Den har ikke været brugt i særligt stort omfang, først og fremmest fordi vi har haft et opsving og der ikke er så mange, der har mistet dagpengeretten. Den lange periode med stor arbejdsløshed har betydet, at flere har fået brug for ordningen, men først og fremmest vil forkortelsen af dagpengeperioden sammen med den lange perioden med finanskrise betyde, at der kommer meget mere pres på ordningen.

Læs mere

Lov om seniorjob (se særligt § 6)

Vejledning til lov om seniorjob (se særligt § 6)

Høringssvar og bemærkninger til loven

PROSAs sag fra Fanø

Presseomtale

Artikler fra Prosabladet om seniorjob

19.09.13  |  kl. 14:05  |  Aktuelt, Prosabladet, Seniorjob

Forsøg med seniorjob i det private

19.09.12  |  kl. 10:21  |  Aktuelt, Prosabladet, Seniorjob

It-professionel tvunget til at feje gader

07.09.12  |  kl. 15:50  |  Aktuelt, Seniorjob

It-professionel tvunget til pedelarbejde