A-kassen, Fagforeningernes rolle, Uddannelse

A-kasser i eksklusive sponsoraftaler med studerende

Mens Københavns Universitet har stoppet de eksklusivaftaler, som fagforeninger og a-kasser indgår med rusvejledere for at få adgang til nye studerende, så postes der stadig titusindvis af kroner i tvivlsomme aftaler på Syddansk Universitet. ”Stærkt problematisk og en praksis, der straks bør ophøre”, mener fagforbundet PROSA.

Fagforeningernes og a-kassernes kamp om at få adgang til de studerende på landets højere læreanstalter betyder, at der ved studiestart pumpes titusindvis af sponsorkroner ud fra de faglige kasser til tutorer og rusvejledere på de enkelte studier. Det sker for at skabe synlighed om fagforeningernes og a-kassernes tilbud og for at få nye medlemmer blandt de studerende. Men i mange kontrakter medfølger der krav om, at sponsorerne får positiv omtale, eller at andre foreninger ikke må få adgang til de studerende.

Prosabladets afsløringer af eksklusivaftalerne har fået rektor ved Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, til omgående sætte en stopper for den nuværende praksis, fordi universitetets samarbejde med fagforeningerne ”skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes valg af fagforening”.

Men på Syddansk Universitet (SDU) eksisterer der lignende problematiske aftaler mellem fagforeninger og a-kasser på den ene side og de studerende på den anden side, viser en aktindsigt, som Prosabladet har modtaget fra SDU.

Akademikernes A-kasse (AKA) har indgået adskillige sponsorater med krav om eksklusiv adgang til de studerende på SDU. Et af sponsoraterne er på 7.000 kroner med de studerende på International Virksomhedskommunikation (IVK). Beløbet stiger, jo flere studerende der melder sig ind i a-kassen. Aftalen, der skal sikre AKA synlighed på IVK-studiet og ”positiv omtale af AKA”, har også en klausul om eksklusivitet:

”Akademikernes A-kasse har eksklusivitet som eneste A-kasse, der sponsorerer eller deltager ved arrangementer i forbindelse med studiestarten på IVK i Odense eller arrangementer afholdt af IVKomiteen”, står der i kontrakten, der er indgået den 28. juni 2018.

Akademikernes A-kasse har også sponsoreret Statskundskab på SDU med 15.000 kroner ved studiestart 2018 samt Idræt & Sundhed (10.000 kroner), Medicin & Klinisk Biomekanik (10.000 kroner), Psykologi (10.000 kroner) og Folkesundhedsvidenskab (1.500 kroner). Alle kontrakterne indeholder tilsvarende eksklusivitetskrav om, at ingen andre a-kasser må være til stede.

Den fremgangsmåde er ikke i orden, mener PROSAs formand, Niels Bertelsen, der håber, at SDU vil gøre op med eksklusivaftalerne og sikre, at de studerende får mulighed for at møde de relevante faglige organisationer i en åben proces.

”Det er stærkt problematisk, og det er en praksis, der bør ophøre. Disse metoder kommer jo ikke de studerende til gode. Tværtimod. Formålet med at deltage i studiestarten skulle gerne være, at de studerende opnår kontakt til den faglige organisation eller a-kasse, der har de mest relevante tilbud om karriererådgivning, kurser og faglig udvikling. Ikke kun den med den største pengetank”, siger Niels Bertelsen.

Flere af sponsoraftalerne indeholder også krav om positiv omtale af specifikke fagforeninger eller a-kasser. Det gælder blandt andet en stribe kontrakter mellem Dansk Magisterforening (DM)/Magistrenes A-kasse (MA) og flere forskellige studier på SDU – eksempelvis i forbindelse med en rustur for danskstudiet, hvor de studerende også modtager indmeldelsesgaver.

”Rusvejlederne/tutorerne skal tale positivt om DM under studiestarten og må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger”, står der i kontrakten fra 1. august 2018.

Aalborg Universitet (AAU) har derimod lagt ansvaret for faglige og sociale arrangementer over til studenterforeningerne, som er private foreninger og dermed ikke ”AAU-interne organer”. I et kodeks for samarbejdet mellem AAU og studenterforeningerne, som Prosabladet har fået aktindsigt i, hedder det under punktet om ekstern sponsorering og reklamefinansiering:

”Da studenterforeninger har begrænset adgang til økonomiske midler, vil universitetet se med en vis velvilje på foreningernes mulighed for at lade arrangementer og andre aktiviteter sponsorere, reklamefinansiere eller på anden vis være indtægtsgivende”.

botMessage_toctoc_comments_9210