It og samfund

Åbent brev vedrørende Lov om Nationalt Genomcenter

En række organisationer har d. 21. marts sendt et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvor de på grundlag af en lang række betænkeligheder opfordrer ministeren til at trække lovforslaget.

Læs hele brevet som PDF her.

Medunderskrivere:
Niels Bertelsen, formand PROSA
Thomas Birk Kristiansen, formand Patientdataforeningen
Torben Jensen, generalsekretær Advokatsamfundet
Thomas Damkjær Petersen, formand Ingeniørforeningen, IDA
Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening
Anette Ulstrup, formand Patientforeningen Danmark
Lillian Bondo, formand Jordemoderforeningen
Birgitte Kofod Olsen, DataEthics
Anja Philip, formand Forbrugerrådet Tænk
Henning Mortensen, formand Rådet for Digital Sikkerhed
Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM 
Trine Christensen, generalsekretær Amnesty International Danmark
Jesper Lund, formand IT-Politisk Forening

botMessage_toctoc_comments_9210