Arbejdsgivere kan kræve coronatest

En trepartsaftale giver arbejdsgiverne mulighed for at kræve coronatests af medarbejderne. Men hvornår må de kræve det, og hvad sker der, hvis du nægter?

Stigende smittespredning af covid-19 ses i flere brancher, for eksempel på slagterier og på byggepladser, hvor ansatte smitter hinanden. Virksomheder må lukke ned, og de ansatte sendes hjem.

Derfor er der opstået et stigende behov for, at arbejdsgivere skal kunne få ansatte testet for covid-19 og få oplysning om resultatet af testen.

Det er er nu blevet muligt, efter Folketinget den 19. november vedtog et lovforslag, der giver arbejdsgiver adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19.

Test skal foregå i arbejdstiden

Arbejdsgiver kan i overensstemmelse med den nye lov kræve, at en ansat hurtigst muligt at blive testet for covid-19, og at den ansatte skal oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Hvis arbejdsgiver pålægger en ansat at blive testet, skal de så vidt muligt foregå i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførslen af den pålagte test.

Arbejdsgiver kan alene pålægge en ansat at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljø hensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Forpligtet til at tage test

Overfor arbejdsgivers ret  til at pålægge ansatte test for covid-19, følger den ansattes forpligtelse til at efterkomme dette krav. En ansat, der ikke efterkommer pålæg om test for covid-19 i overensstemmelse med loven, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Det er dog en betingelse for, at der kan anvendes ansættelsesretlige sanktioner, at den ansatte i forbindelse med at arbejdsgiver pålægger test, er blevet oplyst om, at sanktioner kan bringes til anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.

Loven gælder indtil videre frem til 1. juli 2021.