Arbejdsretten godkender PROSAs sympatikonflikt

Moderniseringsstyrelsen blev sendt hjem med et klart nederlag, da Arbejdsretten afgjorde, at PROSA er sin gode ret til at gå i sympatikonflikt på virksomheden Statens IT, hvor Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout mod HK-medlemmer.

Den sympatikonflikt, som PROSA har varslet mod Moderniseringsstyrelsen på virksomheden Statens IT, er fuldt lovlig. Sådan lyder afgørelsen fra Arbejdsretten, der den 31. maj sendte Moderniseringsstyrelsen tilbage med et klokkeklart nederlag og beskeden om, at PROSA’s medlemmer har en klar interesse i at støtte HK’s medlemmers hovedkonflikt mod den samme arbejdsgiver.

”Vi er overordentligt tilfredse med afgørelsen. Dommen er principiel og kan dermed få betydning for andre forbund, der ønsker at gå i sympatikonflikt i fremtiden”, siger Morten Rønne, der er forbundssekretær i PROSA.

Sagen går tilbage til den 20. marts, hvor PROSAs medlemmer på Statens IT varslede en sympatistrejke for de konfliktramte HK-medlemmer på arbejdspladsen. Sympatikonflikten skulle finde sted den 23. april.

Moderniseringsstyrelsen protesterede og indbragte sagen for Arbejdsretten med påstand om, at det var ulovligt for medlemmer af PROSA at gå i sympatikonflikt med deres kolleger i HK, som overlapper med hinanden på mange it-områder. Dermed var der udsigt til, at PROSA-medlemmer skulle udfylde de lockoutede kollegers arbejde under lockouten.

Klar interesse i at støtte HK

Men dommen slår klart fast, at PROSAs medlemmer har retten på sin side, når de vil lave sympatikonflikt på Statens IT:

”Arbejdsretten finder, at hovedaftalen, som PROSA og Finansministeriet er omfattet af, må forstås sådan, at den ikke afskærer sympatikonflikter i tilfælde som det foreliggende, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er ubestridt, at hovedkonflikten er lovlig. Arbejdsretten finder, at PROSA’s medlemmer har en klar interesse i at støtte HK’s medlemmers hovedkonflikt mod den samme arbejdsgiver. Den varslede sympatikonflikt må antages at være egnet til at påvirke hovedkonflikten under hensyn til, hvad der er oplyst om tilrettelæggelsen af arbejdet hos Statens IT”.

Konkret betyder afgørelsen, at hvis det skulle blive et nej til overenskomsten ved urafstemningen, som offentliggøres den 4. juni, så kan PROSAs sympatikonflikt træde i kraft sammen med den øvrige konflikt på hele det offentlige område den 11. juni.

”Og hvis det bliver et ja ved urafstemningen, så ved vi, at vi vil kunne bruge dette våben en anden gang”, siger Morten Rønne.

Banen er kridtet op

It-professionelle i staten kan vælge at være omfattet af to forskellige overenskomster – enten med HK eller med PROSA. Den organisation, der har flest medlemmer på den pågældende statslige arbejdsplads, har overenskomsten og forhandlingsretten. Det betyder også, at der på nogle arbejdspladser er mange organiserede it-folk, som ikke er medlem af den organisation, der har overenskomsten, men som alligevel er omfattet af den.

”Den situation gælder også på Staten IT, hvor der er en lille overvægt af HK-medlemmer. Men PROSA’s medlemmer har præcis samme interesse i et godt overenskomstresultat som deres kolleger i HK. Derfor valgte de at afgive et varsel om sympatikonflikt, som PROSA selvfølgelig har støttet op om og bevilget konfliktstøtte til. Og med dagens afgørelse er banen kridtet op”, siger Morten Rønne.

botMessage_toctoc_comments_9210