Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet skal skæres igen – hvad kan du gøre?

Det vil blive længere mellem Arbejdstilsynets besøg på de danske arbejdspladser, hvis regeringen forslåede besparelser bliver til virkelighed. Du kan dog stadig selv kontakte tilsynet, hvis dit arbejdsmiljø er under pres.

Få måneder efter minister beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, nedsatte et ekspert udvalg for at få forbedret arbejdsmiljøet, lægger regeringens i deres finanslovsudspil op til en drastiske nedskæringer af Arbejdstilsynet.

Fra PROSAs side vil vi naturligvis kraftig opfordre til, at nedskæringerne vendes til en opnormering. Der er et stort behov for et aktivt Arbejdstilsyn, der følger med i udviklingen på arbejdsmiljøområdet og sætter ind med oplysningskampagner og kontrolbesøg, når der er problemstillinger eller brancher, der har særlige behov for at blive hjulpet på vej til et godt arbejdsmiljø.

I praksis betyder en nedskæring, at chancen, for at Arbejdstilsynet kommer forbi din virksomhed, bliver meget lille.

Der er ingen tvivl om, at det er at fortrække for alle parter, hvis man kan løse problemerne lokalt på den enkelte virksomhed. Men vi må også erkende, at der findes en række tilfælde hvor det ikke er muligt. Her kan det være nødvendigt at få Arbejdstilsynet til at kontrollere forholdene.

Står I derfor med et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som I ikke føler, der er vilje eller evne til at løse på arbejdspladsen vil PROSA opfordre jer til selv at melde det til Arbejdstilsynet.

Det er selvfølgelig aldrig rart at måtte erkende, at man ikke selv er i stand til at løse problemerne, og man kan være nervøs for at det kan skade ens forhold til arbejdsgiveren. Derfor er det vigtigt at vide, at henvendelser til Arbejdstilsynet behandles anonymt. Det vil sige, at det aldrig vil komme videre til arbejdsgiveren, at der er nogen, der har klaget, og Arbejdstilsynet har stor erfaring med at håndtere denne type af klager.

Det kan være en god idé at kontakte PROSA inden, så I kan få vores vurdering af, om der er grundlag for at gå videre til Arbejdstilsynet.

Sådan kontakter du selv Arbejdstilsynet:

  • Beskriv hvilke problemer det drejer sig om, og hvor mange mennesker der er berørt.
  • Fortæl om der er arbejdsmiljø­regler, som er overtrådt?
  • Oplys om nogle ansatte er blevet syge eller har symptomer. Fortæl hvis der er foretaget anmeldelser af en arbejdsulykke eller en arbejdsbetinget lidelse hos en ansat.
  • Oplys om sagen har været taget op i arbejdsmiljøorganisationen og udfaldet. Er sagen beskrevet i arbejdspladsvurderingen (APV) – og er der sket noget i sagen?
  • Afgiv meget præcise oplysninger om navn og adresse på virksomheden, og angiv meget præcist, hvor arbejdet udføres.

Tip:

  • Vær saglig – overdriv ikke problemets omfang
  • Vær åben over for, at Arbejdstilsynet måske ikke kan komme her og nu
  • Skriv en e-mail, så er du sikker på, at dine informationer kommer uændret frem. Arbejdstilsynet har notatpligt ved telefoniske klager, men du ved ikke, hvad de tager til notat i en telefonsamtale.
  • Kontakt PROSA vi kan både hjælpe med at udforme anmeldelsen og følge op, hvis Arbejdstilsynet ikke reagerer.
botMessage_toctoc_comments_9210