Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Blokade mod stillinger som politikadet i politiet

Central Organisationen af 2010 (CO10) har den 8. juni varslet blokade mod Moderniseringsstyrelsen for stillinger som politikadet fra den 10 juli 2017. Det betyder, at du som PROSA-medlem ikke må søge eller besætte en stilling som politikadet, hvis du har valgt at skifte fag.

PROSA/Offentlig opfordrer alle som studerer til politikadet til at melde sig ind i Politiforbundet snarest muligt for at støtte op om kampen for rimelige løn og ansættelsesvilkår.

Blokaden startes fordi Moderniseringsstyrelsen vil ansætte de nye politikadetter på overenskomstvilkår i stedet for tjenestemandsvilkår, som gælder for de politibetjente, de skal aflaste. Samtidig kræver Moderniseringsstyrelsen, at politikadetterne fraskriver sig retten til at strejke for bedre vilkår.

Disse urimelige krav sammenholdt med det forhandlingsforløb som har været mellem Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet gør, at CO10 må tage kampskridtet blokade i brug.

De første politikadetter forventes færdiguddannet til september.

For yderligere oplysninger kontakt Forbundssekretær Morten Rønne, 27 10 78 86, mbr@prosa.dk

botMessage_toctoc_comments_9210