Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet

Coronakrisen viser behovet for robust dagpengesystem

Med udsigt til en langstrakt nedlukning af Danmark og en stærkt stigende ledighed er der akut behov for at justere dagpengesystemet, så det er robust og holdbart også under en lavkonjunktur. Det mener fagforeningen PROSA, der bakker op om overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Mens ledigheden vokser markant, er der akut behov for at tilpasse dagpengesystemet, så det fremstår robust og holdbart også under en voldsom økonomisk nedtur, som coronakrisen har alle forudsætninger for at blive.

Det fastslår fagforeningen PROSA, der opfordrer Folketinget og arbejdsmarkedets parter til hurtigt at justere på dagpengesystemet, så det også er indrettet til at holde hånden under de ledige i en lavkonjunktur. Dermed bakker PROSA op om overvismand Carl-Johan Dalgaard, der i Berlingske opfordrer til at designe dagpengesystemet, så dagpengenes længde er afhængig af konjunkturerne, og dermed bliver længere i nedgangstider og igen kortere under højkonjunkturer.

”I øjeblikket bliver der taget en række midlertidige initiativer, der skal sikre arbejdspladser og holde liv i økonomien. Hjælpepakker bliver hastegennemført, den aktive arbejdsmarkedspolitik med ret og pligt er sat midlertidigt ud af kraft, og den toårige dagpengeperiode er forlænget med tre måneder fra 9. marts til 9. juni”, siger Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA.

”Det er alt sammen fornuftige initiativer, og det springende punkt er, at det ikke koster os noget samfundsøkonomisk på længere sigt. Det er nødvendige engangsudgifter, som vi påtager os her og nu som samfund. Det samme ville gælde en forhøjelse af dagpengene i en midlertidig lavkonjunktur med høj ledighed. Det vil koste på kort sigt, men det vil holde privatøkonomien oven vande i mange hjem og dermed også holde forbruget oppe og give en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til økonomien”, siger Hanne Lykke Jespersen.

Konkret opfordrer PROSA til at sætte dagpengene op med cirka en tredjedel til 25.000 kroner under en lavkonjunktur som eksempelvis coronakrisen, og når konjunkturerne atter vender, så sættes beløbet gradvist ned igen.

”Ved den seneste dagpengereform, hvor perioden blev halveret fra 4 til 2 år, advarede vi om, at det ikke er godt nok at lave et dagpengesystem, som udelukkende har øje for en højkonjunktur. To år er for lidt i en lavkonjunktur. En så essentiel del af det danske arbejdsmarkedssystem som dagpengene er nødt til at kunne håndtere både medgang og modgang. Lad os bruge denne krise som afsæt for en diskussion af, hvordan vi får et mere holdbart og robust dagpengesystem”, siger Hanne Lykke Jespersen.

PROSA har bedt hovedorganisationen FH om at få sat et konjunkturbestemt dagpengesystem på dagsorden i kommende forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter henover påsken.

Kommentarer

Log på Mit PROSA for at se eller skrive en kommentar til artiklen