It og samfund, It sikkerhed og kryptering, Overvågning i samfundet

Drop den ulovlige telelogning

PROSA har gennem mange år kæmpet for, at den gældende logningsbekendtgørelse fra 2007 bliver evalueret. Og den kamp er desværre ikke slut endnu. På trods af, at bekendtgørelsen har skullet været evalueret siden 2010, er det indtil videre lykkedes Justitsministeriet at få Folketinget til at udskyde evalueringen gang på gang,

Der har været brugt forskellige begrundelser som baggrund for at udskyde evalueringen, og denne gang er forklaringen dog lidt mere mærkværdig end nogle af de tidligere. Denne gang er undskyldningen nemlig, at Justitsministeriet er i færd med at udrede, hvordan de danske logningsregler kan tilpasses i lyset af EU-Domstolens dom i Tele2-sagen. Her udtalte EU-Domstolen, at nationale regler, der fastsætter en generel og uspecifik lagring af samtlige kommunikationsdata vedrørende samtlige abonnenter og samtlige elektroniske kommunikationsmidler, bryder med de grundlæggende borgerrettigheder i EU. Med andre ord, at de nuværende danske logningsregler altså er i strid med EU-retten. Så skulle man jo tro, at Justitsministeriet hurtigst muligt ville stille forslag om at stoppe logningen. Men det er åbenbart for nem en løsning.

EU-Domstolen anførte ikke, hvordan nationale logningsregler så kan udformes for ikke at være i strid med EU-retten, men nævner en række parametre, som kan indgå i overvejelserne. På den baggrund er EU-Kommissionen gået i gang med at tænke over retningslinjer, der kan imødekomme domstolens indvendinger. Og det er så disse retningslinjer, Justitsministeriet gerne vil afvente kommer, før vi er klar til en evaluering af egne regler.

Nu har Kommissionen desværre ikke sagt noget om, hvornår sådanne nye retningslinjer vil foreligge, og derfor ved vi så heller ikke, hvor mange gange endnu Justitsministeriet kan finde på at bruge den undskyldning for ikke at gennemføre en evaluering. Til gengæld ved vi altså, at de eksisterende regler er en overtrædelse af vores rettigheder, og det er ikke synderligt betryggende, at Justitsministeriet ikke med det samme stopper disse overtrædelser.

For at anskue hvor omfattende logningen er, blev det i 2013 anslået, at der blev lagret 3,8 billioner dataposter, hvilket svarer til knap 1 million registrerede og gemte poster om hver eneste dansker. Det er mere end 40 gange så mange registreringer, som man havde forventet, da loven trådte i kraft. For nogle borgere kan et læk af disse dataposter være yderst kompromitterende – ikke fordi de har gjort noget ulovligt, men fordi de gerne vil værne om deres privatliv.

PROSA kan derfor ikke anbefale at udskyde evalueringen, men vi anbefaler i stedet, at logningen afskaffes, da den er i strid med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Man kan så herefter evaluere hele lovkomplekset omkring logning og overvågning m.m.

Det er åbenbart svært at erkende, at man har været på vildspor i alle de år, logningen har fundet sted, men vi fortsætter ufortrødent vores kamp mod den massive og retskrænkende registrering af vores privatliv.

botMessage_toctoc_comments_9210