Efterløn på tapetet igen

Så er der igen lagt om til en høring i efteråret, som kan betyde, at man vil kunne få udbetalt sin efterlønspræmie skattefrit, hvis man vil afskrive sig efterlønsordningen. I givet fald vil det dog tidligst kunne ske i løbet af første halvår, 2018.

Og hvad er så problemet – det er jo frivilligt at sige ja. Fra min stol set er det faktisk et problem. Sidst man kunne få udbetalt efterlønsordningen skattefrit, så jeg en hel del få pengene udbetalt for at kunne lukke et økonomisk hul her og nu. Men jeg har også set mange af de samme komme i klemme efterfølgende, fordi de ikke længere var med i efterlønsordningen.
De fleste rådgiversider startede med at spørge, om du ønskede at blive på arbejdsmarkedet til pensionsalderen. Hvis det bare var så enkelt, som det.

Men der er jo mange, som ikke har helbred til det, og der er også mange, som bliver afskediget. Og det er vanskeligt at få job, når man nærmer sig pensionsalderen.

Med en efterlønsordning er du som minimum sikret, hvad der svarer til dagpenge fra 5 år, før du når din efterlønsalder. Det betyder reelt, at du er sikret de sidste 10 år før pensionsalderen. 2 år på dagpenge – 5 år med seniorjob og 3 år med efterløn. Men hvad så med de – heldigvis – mange, som arbejder til pensionsalderen. Det er jo helt fint, hvis man kan og man også kan få arbejde. Men så får man faktisk ved pensionsalderen en skattefri bonus. Den udgør 13.244 kroner pr. kvartal, du arbejder fuldtid. Det giver 158.928 kroner skattefrit, hvis du arbejder fuldtid frem til din pensionsalder. Og så har du ved siden af haft en forsikring, hvis du nu ikke havde været lige så heldig.

Så jeg vil opfordre dig til at overveje det grundigt, før du vælger en skattefri udbetaling her og nu.

botMessage_toctoc_comments_9210