Arbejdsløshed

Et enkelt fremskridt efter flere år med tilbageskridt

Regeringens nye forlig med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ligestiller indtægter fra selvstændig virksomhed med lønarbejde, så det bliver enklere at optjene dagpengeret. Efter flere år med forringelser er der tale om en reel sejr blandt andet efter pres fra PROSA og andre i fagbevægelsen.

Over en årrække er tiden, man som ledig kan få dagpenge i, blevet halveret, mens genoptjeningsperioden er blevet fordoblet. Siden er blandt andet dimittendsatsen blevet forringet, og kontrolkravene over for ledige er løbende blevet skærpet. Det har vi i PROSA været meget imod, og vi har aktivt protesteret blandt andet sammen med vores samarbejdspartner Min A-kasse.

Denne gang er sagen den omvendte, at der reelt er visse klare forbedringer, der blandt andet skyldes et godt forarbejde og aktiv lobbyisme fra PROSA og andre fagforeninger.

Konkret ligestilles forskellige indtægtsformer i forhold til dagpengene, så man eksempelvis kan kombinere selvstændig virksomhed med lønarbejde, og så man som ledig kan få lov til at starte en virksomhed - også selv hvis målet er at skabe sig en hovedindtægt. Begge dele er vigtige fremskridt, da man i dag kun kan genoptjene dagpengeret alene via løn eller alene via selvstændig virksomhed, også hvis man samlet set er i beskæftigelse på fuld tid. Endelig kan man i dag som ledig godt drive virksomhed som en bibeskæftigelse, men ikke hvis målet er virksomhedsdrift på fuld tid. Det sidste er selvfølgelig hul i hovedet ud fra et mål om at bidrage til flere selvforsørgende - og det er godt, at dette nu ændres.

En enkel tidsel er dog, at det nye forlig på den ene side åbner for at netop kunne udvikle sin deltidsvirksomhed fra en bi- til en hovedbeskæftigelse, men på den anden side desværre reducerer antallet af uger med mulighed for supplerende dagpenge fra maksimalt 78 til fremover kun 30, når man er selvstændig som bierhverv. Det er altså ret kort tid til at løbe en virksomhed i gang.

Med forliget kommer dagpengeloven alt i alt et skridt nærmere realiteterne på nutidens arbejdsmarked, hvor stadigt flere er freelancere med korttidsansættelser, der løbende veksler mellem forskellige indtægtsformer, og hvor selvstændigt virke er normalt, men kræver et sikkerhedsnet ligesom for andre arbejdende.

botMessage_toctoc_comments_9210