Ansættelsesforhold, Fagforeningernes rolle, Arbejdsmarkedet

Et samarbejdende PROSA

PROSA lever og har det godt. Siden 1967 har vi vist vores eksistensberettigelse, og vi har overlevet flere kriser og nedture gennem årene. Det har ført frem til, at vi sidste år kunne fejre PROSAs 50-års jubilæum som en organisation i fremgang, og det er vi stadigvæk. Flere medlemmer, bedre økonomi, lavere ledighed og en stigende indflydelse inden for vores faglige område.

Vi er også en del af en samlet fagbevægelse. Og 1. januar indgår vi i den nye hovedorganisation, som er opstået som en samling af de fleste FTF og LO-organisationer. Den kommer til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation, og her opstår der nye muligheder og nye samarbejdsformer. Vi skal positionere os i den nye hovedorganisation, og vi skal have fastslået, at vi er det naturlige samlingspunkt for it-professionelle.

Alt det og meget mere diskuterede vi på PROSAs netop overståede delegeretforsamling. 65 medlemmer brugte en weekend på at diskutere fremtiden for PROSA, og hvilke aktiviteter vi skal sætte fokus på de kommende to år. Det glæder mig altid, at det er muligt at samle mange medlemmer, som gerne vil bidrage aktivt til PROSAs udvikling.

Den nye arbejdsplan sætter fokus på forbedring af løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Særligt skal vi være opmærksomme på, at import af udenlandsk arbejdskraft ikke medfører et pres på vores lønninger, eller at det bruges til at erstatte dansk arbejdskraft. Vi har nemlig stadig ledige medlemmer, som gerne vil have et arbejde. Og så skal vi udbrede debatten om, hvordan teknologien påvirker samfundsudviklingen, og hvad vi selv kan gøre for at påvirke udviklingen.

Arbejdet med at udfolde arbejdsplanen sker i stor udstrækning i et samarbejde mellem de aktive medlemmer og medarbejderne i PROSA. Det samarbejde har i den forløbne periode været genstand for debat, da der har været episoder, hvor samarbejdet ikke har fungeret. Der skal være plads til alle, og det er vigtigt, at tonen og omgangsformen ikke medfører, at nogen – hverken aktive eller medarbejdere – føler, at de bliver chikaneret eller mobbet. Balancen mellem professionaliseringen og medlemsindflydelsen er svær at mestre og kræver konstant opmærksomhed.

Vi skal både sikre medlemmerne indflydelse på udviklingen af PROSA og samtidig sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden. På delegeretforsamlingen var det et emne, der blev sat fokus på, og i den kommende tid skal vi debattere, hvilke mål og kvalitetskriterier der kan og skal fastsættes i den anledning.

Delegeretforsamlingen vedtog et sæt retningslinjer for, hvordan medlemmerne af udvalgene skal opføre sig. Disse retningslinjer skal nu indgå i hovedbestyrelsens arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø for alle i PROSA, aktive såvel som medarbejdere. Et arbejde, som gerne skal resultere i tydelige grænseflader mellem den politiske og administrative organisation, så vi kan få et godt og stærkt samarbejde i organisationen med plads til alle og til gavn for medlemmerne.

botMessage_toctoc_comments_9210