Fagforeningernes rolle, It og samfund, It sikkerhed og kryptering

Fagbevægelsen skal have visioner

Den samfundsmæssige udvikling sætter fagbevægelsen under pres. Den stigende grad af automatisering og øget brug af teknologi, nye ansættelsesformer, der tilsidesætter årtiers opbygning af rettigheder og platformsøkonomi, der slører de reelle interessekonflikter mellem arbejdstager og arbejdsgiver, er alle tendenser, som betyder, at den sædvanlige måde at opfatte det faglige arbejde på er under voldsom forandring.

En af de helt store opgaver for fagbevægelsen er derfor at skabe en ny stor ligheds- og frihedsvision for lønmodtagerne, de arbejdsløse og de udsatte. Vi skal diskutere, hvilket samfund vi ønsker, hvordan det skal indrettes, og hvordan magten skal fordeles. Vi skal søge indflydelse, men det skal være tydeligt, at det er ud fra visionære sigtepunkter, at vi søger denne indflydelse, så vi ikke blot lever fra forhandling til forhandling uden nogen klar og gennemgående vision for samfundet, som kan begejstre og inspirere.

Det er en stor opgave at løfte, men vi har alle en solidarisk forpligtelse til at tage kampen op og være med til at formulere progressive visioner for samfundets udvikling. Derfor kommer her et startskud til emner, som kan indgå i en samlet vision.

Retten til privatliv er hellig. Vi skal gå imod masseovervågning og –registrering på alle niveauer. Private virksomheder skal ikke have lov til at tjene styrtende formuer på dataspor, som vi afsætter gennem en almindelig livsførelse. Det skaber en digital elite med en kolossal magt, tvinger markedet helt ind i privatsfæren og skaber passivitet og apati blandt almindelige borgere. En dybt problematisk situation, som alle burde engagere sig i at bekæmpe.

Alle skal kunne få et job. Automatiseringen skal ikke tage muligheden for et arbejde fra nogen. Vi skal skabe et samfund, hvor der er plads til alle, og alle kan være med. Også selvom deres job forsvinder. Så er det op til fællesskabet at sikre uddannelse, omskoling eller udpege nye områder, hvor der kan skabes arbejde. Også selvom det er dyrt. Ellers flår udviklingen på sigt samfundet i stykker.

Når vi bliver mere effektive, skal vi alle blive rigere og friere - ikke blot eliten. Når robotter, selvlærende algoritmer og andre hjælpemidler gør virksomhederne mere effektive og samfundet rigere,  skal den rigdom veksles til lønstigninger, mere frihed og større demokratisk indflydelse på arbejdspladsen. Lige nu ser vi den modsatte tendens: Det er kun eliten, som bliver rigere. Den tendens er farlig, skaber ulighed, utilfredshed og gøder jorden for ”ekstreme” tendenser og løsningsforslag. Her skal fagbevægelsen stå med svarene i stedet.

Hermed er ballet åbnet. Bland jer gerne selv i debatten, og vær med til at foreslå, hvordan en ny stor vision for samfundet skal se ud for den danske fagbevægelse. Du kan læse flere indlæg om emnet på Altinget.dk.

botMessage_toctoc_comments_9210