Arbejdsmiljø, Fagforeningernes rolle

Fagbevægelsen vil gøre endeligt op med seksuel chikane

I et åbent brev opfordrer toppen af fagbevægelsen til at gøre endeligt op med seksuel chikane og krænkende adfærd i vores samfund. Læs brevet her.

I fagbevægelsen kæmper vi for gode løn- og arbejdsvilkår for alle. Uanset køn, seksuel orientering, oprindelse og religion. Vi kæmper for lige adgang til uddannelse, job og pension. For social mobilitet, lige muligheder og ligestilling mellem kønnene. Det har vi gjort i rigtig mange år.

Som fagbevægelse kæmper vi også for arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Vi er forkæmpere og garanter for arbejdspladser, hvor offentlige og private lønmodtagere bliver mødt med og behandlet med respekt af arbejdsgivere. Og hvor medarbejdere tilsvarende møder hinanden med respekt, rummelighed og tolerance. Arbejdspladser, hvor der er plads til alle, og hvor der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet og tro. Vi vil ikke tolerere krænkende adfærd!

Vi er kommet langt, men vi er desværre langt fra i mål endnu. De seneste mange ugers eksempler og vidnesbyrd om fysiske overgreb og andre former for sexchikane på danske arbejdspladser taler for sig selv.

Som toppen af fagbevægelsen stiller vi os forrest i kampen for at gøre op med den uacceptable adfærd og sexistiske kultur, der stadig findes. Vi ønsker at sætte øget fokus på arbejdsgivernes ansvar ved at skærpe ligebehandlings- lovens bestemmelser om seksuel chikane.

Konkret foreslår vi at indføre et ’indirekte objektivt arbejdsgiveransvar’, således at arbejdsgivere fremover skal hæfte for chikane, der udøves af kolleger, ledere, kunder, klienter og andre, som den ansatte i kraft af arbejdet kommer i kontakt med, medmindre arbejdsgiveren kan godtgøre, at der forud for chikanen har været iværksat passende forholdsregler. Tanken er at skabe et stærkere incitament hos arbejdsgiverne til at leve op til forpligtelsen om at forebygge seksuel chikane.

Vi vil i fagbevægelsens top gå forrest for at bidrage til den kulturændring, der skal til. Og vi skal også se indad. For de samme sexistiske kulturer og strukturer kan også findes hos os selv – i de fagpolitiske magtrum og på arbejdspladserne i fagforeningerne.

Vi forpligter os ligeledes til at tage ledelsesansvaret for, at alle trygt kan henvende sig, hvis de oplever sexistisk adfærd. Vi vil håndtere det lige så professionelt og kompromisløst, som vi gør det, når vi repræsenterer fagbevægelsens medlemmer, og vi vil håndtere det konsekvent.

Vi har et kæmpe ansvar for at stå op for kampen for ligestilling og for at bekæmpe sexisme og fremme en kultur, hvor alle behandles med respekt og værdighed.

Det skriver vi under på:

Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Per Christensen, 3F – Fagligt Fælles Forbund. Kim Simonsen, HK/Danmark. Mona Striib, FOA. Claus Jensen, Dansk Metal. Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening. Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd. Elisa Rimpler, BUPL. Benny Andersen, Socialpædagogerne. Claus Oxfeldt, Politiforbundet. Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund. Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund. Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF. John Nielsen, Serviceforbundet. Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet. Kurt Brantner, Hærens Konstabel- og Korporalforening. Christina Durinck, Farmakonomforeningen. Tonny Olsen, Malerforbundet i Danmark. Ghita Parry, Kost- & Ernæringsforbundet. Henrik Horup, Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane. Ditte-Marie Post, Danske Psykomotoriske Terapeuter. Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening. Michael Guldbech, Foreningen af Folketingets Betjente. Charlotte Graungaard Falkvard, Radiograf Rådet. Uffe Pilegaard Larsen, JID – Jordbrugsteknologer i Danmark. Henrik Høy-Caspersen, HI – organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren. Jeppe K. Frostholm, FAF – Film- og tv-arbejderforeningen. Kim Bøje Madsen, Dansk Formands Forening. Niels Bertelsen, PROSA. Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespiller Forbund. Michael Petersen, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund. Nee Marianne Attle, Frederiksberg Kommunalforening. Elisabeth Gregersen, Danske Tandplejere. Helle Christensen, SAFU, Sammenslutningen af Funktionærer. Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund. Kasper Berg, Trafikforbundet. Vibeke Bredsdorff Sørensen, Gentofte Kommunalforening. Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen. Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet. Thomas Wester-Andersen, Kort- & Landmålingsteknikernes Forening. Charlotte Hougaard, Forsikringsforbundet. Esther Jensen, kirkekultur.nu. Lars Bonde Eriksen, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd – TAT. Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for Stampersonel. John Hatting, Kriminalforsorgsforeningen. Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening. Henrik Kristoffersen, Danmarks Kordegneforening. Joan Andersen, Danske Bandagister – Lønfraktionen. Tina C. Christensen, Danske fodterapeuter. Martina Jürs, Danske Bioanalytikere. Mark. O. Madsen, Dansk Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport). Jeppe Lund Curth, Spillerforeningen. Lean Bach-Nielsen, Håndbold Spiller Foreningen. Christa Ceré, Cabin Attendants Union.