Formand og næstformand genvalgt

PROSAs formand og næstformand blev valgt uden modkandidater på delegeretforsamlingen. Flere unge blev valgt ind i hovedbestyrelsen, hvor 33 procent nu er kvinder - det højeste i mange år.

PROSAs formand, Niels Bertelsen, og organisatoriske næstformand, Hanne Lykke Jespersen er ved delegeretforsamlingen 2020 begge blevet genvalgt.

Dermed fortsætter Niels Bertelsen og Hanne Lykke Jespersen i endnu en toårig periode i 2020-2022

"Vi har mange gode aktivister og dygtige medarbejdere i PROSA, der hver dag arbejder for at styrke PROSAs ry som en forening, der arbejder for medlemmernes interesser og for vigtige it-politiske dagsordener. Der venter mange spændende udfordringer i fremtiden, og jeg vil forsat gerne bidrage med min viden og mine kompetencer. Derfor genopstillede jeg som formand, og jeg er meget glad for, at jeg med genvalget nu kan fortsætte det vigtige arbejde i yderligere to år", siger Niels Bertelsen.

Sidste omgang for Hanne Lykke Jespersen

Hanne Lykke Jespersen har tidligere meddelt, at det er sidste gang hun genopstiller i PROSA. Det er tid til et generationsskifte, men der skal være tid til at give de mange opgaver videre, mener hun.

Blandt andet opgaverne med sager om forsikring for erhvervsevnetab og klager over a-kassen skal hurtigt videre på nye hænder. Men det betyder ikke, at de næste to år bliver kedelige, forsikrer Hanne Lykke Jespersen.

"Jeg har mange spændende opgaver i PROSA, som jeg glæder mig til at arbejde videre med lidt endnu. Opgaver som at sikre et anstændigt dagpengeniveau, arbejde mod social dumping, og det store arbejde med at ændre kulturen på vores arbejdspladser, så den giver plads til langt mere mangfoldighed på alle områder, for eksempel køn, alder, nationalitet, seksualitet og religion", siger Hanne Lykke Jespersen.

PROSA opruster med en ekstra forbundssekretær

På delegeretforsamlingen (DF) var der desuden valg til posterne som lønnede forbundssekretærer. Delegeretforsamlingen besluttede at udvide antallet af forbundssekretærer fra fire til fem for at styrke det faglige arbejde, og det betyder, at der nu er to forbundssekretærer på hver side af Storebælt samt en landsdækkende post.

Til de to poster vest for Storebælt blev Henrik Jacobsen genvalgt, mens nyopstillede Amanda Christiansen også opnåede valg som den første kvindelige forbundssekretær i 10 år. Hun bliver fremover placeret i Odense, hvor Carsten Larsen går på pension efter mange års indsats. Til stillingen som landsdækkende forbundssekretær var kun Morten Rønne på valg og opnåede derfor genvalg uden afstemning.

Øst for Storebælt skulle der findes to forbundssekretærer. Her opnåede Curt Kjærsgaard fra SAS nyvalg, mens Bjørn Vitoft blev valgt til en periode mere efter kampvalg mellem tre opstillede kandidater. Endelig blev Henrik Kroos valgt som ny politisk næstformand.

Flere kvinder i PROSA

Delegeretforsamlingen skulle også vælge ny hovedbestyrelse, og her blev der plads til en række unge medlemmer, der blandt andet lovede at sætte ekstra fokus på ligestilling i it-branchen og bedre forhold for LGBTQ-personer og andre minoriteter.

I selve hovedbestyrelsen er kønsfordelingen allerede blevet mere lige, da der nu sidder 5 kvinder og 10 mænd i PROSAs øverste demokratiske instans svarende til 33 procent. Det er det højeste antal i mange år og cirka dobbelt så højt som medlemssammensætningen i PROSA.

Hovedbestyrelsen består af:

Niels Bertelsen, formand

Hanne Lykke Jespersen, organisatorisk næstformand

Henrik Kroos, politisk næstformand

Morten Gejl, hovedkasserer

Medlemmer valgt på DF:

Steen Thomassen

Sven Frenzel

Jan Irgens

Tesniem El-Merie

Lærke Pedersen

Medlemmer valgt i lokalafdelingerne:

Mads Louis Friis Hansen, ØST

Knud-Erik Schütt, VEST

Christine Line Larsen, STUD

Lis Michelsen, Offentlig

Theis Geran, DXC

<mangler>, SAS