Fagforeningernes rolle, It og samfund, Arbejdsmarkedet, Overenskomster, Overvågning i samfundet

Formandens nytårshilsen

Niels Bertelsen, formand i PROSA, gør status for 2018 og ønsker alle et godt nytår. Foto: Lizette Kabré

2018 har været et godt år for PROSA. Der er kommet flere medlemmer, lavere ledighed og vi har en stigende indflydelse inden for vores faglige område.

PROSA er i 2018 blevet del af en endnu større bevægelse. Med sammenlægningen af LO og FTF og stiftelsen af Fagbevægelsens Hovedorganisation den 1. januar 2019 opstår der nye muligheder og nye samarbejdsformer. Det var ikke en lige vej for PROSA at blive en del af den nye hovedorganisation. Men at stå uden for en hovedorganisation lukker imidlertid for mange døre i det politiske arbejde, og PROSAs hovedbestyrelse valgte til sidst at anbefale et ja til sammenlægningen. Beslutningen var selvfølgelig medlemmernes, som både ved en ekstraordinær delegeretforsamling og en urafstemning godkendte, at PROSA tilslutter sig den nye hovedorganisation. Vi vil få gavn af at indgå i et større fællesskab, hvor vi anerkender hinanden og kan samarbejde mere målrettet og ikke bare ad hoc, når det lige passer. I fællesskab får vi også større vægt i det politiske system og en bedre positionering til at markedsføre it-politiske holdninger og indgå aftaler til gavn for medlemmerne.

Overenskomsterne vokser med fællesskabet

PROSAs øverste myndighed er delegeretforsamlingen, som mødes hvert andet år. I november 2018 samledes knap 70 delegerede på Scandic Hotel Sluseholmen i København og vedtog blandt andet en ny arbejdsplan for de kommende to år. Den indebærer blandt andet, at PROSA skal arbejde for et dataetisk råd på tværs af fagbevægelsen, en it-havarikommission og et øget fokus på internationalt fagligt arbejde, som kan understøtte anstændige løn- og arbejdsvilkår i it-branchen i andre lande.

Men også her i Danmark gælder, at vores udenlandske kolleger går for en lavere løn. Derfor har PROSA arbejdet på at organisere udenlandske it-professionelle og søgt at hjælpe dem med at få ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiverne prøver at presse lønnen, og underbetalt udenlandsk arbejdskraft kan være med til at tage toppen af den lønstigning, der burde være i it-branchen under et opsving.

Delegeretforsamlingen besluttede derfor også, at PROSA fremover vil arbejde for en bedre organisering af it-virksomheder i samarbejde med andre fagforeninger. Vi vil gå efter kollektive aftaler, fordi de stiller den enkelte bedre og sikrer vores medlemmer mod, at løn- og arbejdsvilkår presses ned. I tråd med delegeretforsamlingens beslutning og mulighederne i det nye fællesskab i hovedorganisationen, har PROSA i samarbejde med HK Privat rundet året af med at sende et overenskomstkrav til IBM i Odense. Det sker efter en turbulent periode med opsigelse af overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra KMD og Tech Mahindra til IBM. Efterfølgende blev en stor gruppe af de overdragede medarbejdere fyret, og her har vi rejst sager for hvert enkelt medlem.

It-politik på flere fronter

It-politisk har PROSA spillet ind med holdninger til det dataetiske råd, regeringen nu har bekræftet skal nedsættes. Her har vi selvfølgelig understreget nødvendigheden af, at it-professionelle kompetencer får en plads i rådet. PROSA er også medunderskriver på et svarskrift i stævningen af justitsminister Søren Pape (K), som Foreningen imod Ulovlig Logning står for. Det er desværre ikke blevet afleveret endnu, for i skrivende stund er sagen udsat efter begæring fra kammeradvokatens side. Det er næsten ironisk – i min nytårshilsen for 2017, skrev jeg nemlig sådan her om sagen:

”EU-Domstolen underkendte i slutningen af 2016 endnu engang EU's logningsdirektiv og dermed også den danske logningsbekendtgørelse. Det skulle man i hvert fald tro, men sådan hænger tingene ikke sammen i Justitsministeriet. De vil gerne have tid til at tænke over, om et ulovligt direktiv nu også betyder, at den danske implementering er ulovlig. Faktisk tænker de så meget over det, at der endnu ikke er sket noget. Så det er også et emne, vi kommer til at beskæftige os med i det nye år.”

Det er nedslående at få ret på den front. Men vi forsætter kampen mod den stigende overvågning og for at bibeholde retten til et privatliv.

I 2018 har vi også samarbejdet med flere politiske partier omkring både beskæftigelsespolitiske emner og it-politiske emner – fx har vi haft foretræde for Socialdemokraternes Beskæftigelsesudvalg og drøftet blandt andet indsatsen mod social dumping og samspilsproblemer mellem arbejdsmarkedspensioner og folkepensionen. Vi vil også gerne i politisk regi bidrage til ordnede vilkår for udenlandske kolleger allerede inden, de når til Danmark. Vi arbejder derfor fortsat på, at vi skal med ind og vurdere alle ansøgninger om udenlandsk arbejdskraft og ikke kun dem, udlændingemyndighederne mener er problematiske.

Medlemmerne driver PROSA

I 2019 skal vi positionere os i den nye hovedorganisation og bruge de nye muligheder til bedst mulig gavn for jer - medlemmerne. Derfor skal vi også have det bedst mulige kendskab til, hvad I, kære medlemmer, efterspørger fra jeres forbund. I modsætning til mange større forbund, der ofte er fusioneret på tværs af flere fag, organiserer PROSA udelukkende it-professionelle. Vi er eksperter i lige præcis jeres arbejdsforhold, og det arbejder vi på at blive ved med at være.

Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvad der rører sig hos jer. På det politiske niveau møder vi jer i de udvalg, der sætter retningen for PROSA mellem delegeretforsamlingerne. I hverdagen møder vi jer via PROSAs velbesøgte kurser og aktiviteter samt gennem den juridiske rådgivning, som rigtig mange benytter sig af. Men vi vil endnu tættere på – helt ud på arbejdspladserne, der gennemgår store forandringer hele tiden. Derfor er vi i gang med et projekt i Ballerup, hvor mange større it-arbejdsgivere er samlet. Her vil vi blive klogere på, hvad PROSAs medlemmer oplever lokalt, og hvordan vi bedst bidrager til at sikre rammerne for jeres arbejdsliv på et foranderligt arbejdsmarked.

Til slut vil jeg rette min tak til alle jer aktivister, der lægger frivillige timer i PROSA, og alle jer medlemmer, der bruger PROSA. I er fundamentet for, at vi kan organisere it-faget og stå stærkt sammen. Også tak til PROSAs og a-kassens medarbejdere, som dygtigt og engageret varetager og fremmer medlemmernes interesser.

Godt nytår til jer alle.

botMessage_toctoc_comments_9210