It og samfund

Gode råd til dataetik

Samkøring af offentlige data har i årtier været et stridspunkt mellem myndigheder og privatlivsbeskyttere. Nu har Dataetisk Råd udviklet et ”brugbart og robust værktøj”, der gør myndighederne i stand til at foretage en konkret dataetisk vurdering i sager om samkøring af data.

”Det er Dataetisk Råds opfattelse, at myndigheder – før enhver brug af datasamkøringer og ny teknologi – bør stille sig selv en række spørgsmål om, hvordan og i hvilken udstrækning samkøring bør ske”, lyder det fra rådets formand Johan Busse.

Læs mere på www.dataetiskraad.dk

ohl