Nyt fra sekretariaterne

Har du fået vores mail om urafstemning?

PROSAs Delegeretforsamling har besluttet at iværksætte en urafstemning om, hvorvidt PROSA skal tilslutte sig den nye hovedorganisation, der opstår 1. januar 2019 som en fusion mellem LO og FTF.

PROSA er i forvejen medlem af FTF og Delegeretforsamlingen anbefaler, at PROSA tilslutter sig den nye hovedorganisation.

Du skal derfor som medlem af PROSA stemme om, hvorvidt PROSA skal tilslutte sig den nye hovedorganisation.

Vi har forsøgt at sende alle stemmeberettigede medlemmer af PROSA en mail med link til afstemningen, så hvis du ikke har modtaget mailen, kan det skyldes at vi ikke har din korrekte mailadresse.

Send os en mail på
apl@prosa.dk med
-    dit fulde navn
-    din fysiske adresse
-    din mailadresse og
-    din fødselsdato
hvis du ikke har modtaget mailen.

Du kan også læse hele grundlaget for den nye hovedorganisation her:
https://www.prosa.dk/index.php?id=7676

Afstemningen slutter den 21. juni.

Mvh.
PROSAs sekretariat

botMessage_toctoc_comments_9210