Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet

Højesteret: I orden at optage sin chef

Det kan under særlige omstændigheder være i orden at lave en lydoptagelse af en samtale med sin chef, fastslår Højesteret i en principiel dom.

Hvis der er et legitimt formål med at optage en samtale med sin chef – for eksempel for at dokumentere eventuelle overgreb eller brud på sine rettigheder – kan den ansatte være i sin gode ret til at gøre det.

Det fastslår Højesteret i en ny dom, der dermed underkender afgørelserne i både byretten og landsretten.

Læs mere: Ny dom: Hemmelige lydoptagelser af chefen vil få dig bortvist

- Vi er meget glade for Højesterets afgørelse. Og det er vigtigt, at man som ansat ved, at man må optage en samtale med chefen, når der er en saglig grund til det. Ellers har man ikke en chance for at kunne dokumentere det, hvis chefen ikke opfører sig ordentligt, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.

Musekast under møde

I den konkrete sag blev den ansatte bortvist og opsagt fra sin arbejdsplads for at kaste med en computermus under et møde.

Manden anlagde sag mod sin arbejdsgiver for uberettiget afskedigelse, og i byretten præsenterede han en lydoptagelse fra det møde, hvor han kastede med musen, for at dokumentere, at arbejdsgiveren ikke havde bortvist ham prompte og i øvrigt følte sig snydt for provision. En bortvisning skal ske i direkte forlængelse af den konkrete situation. 

Den ansatte havde foretaget lydoptagelsen, fordi han mente, at hans chef flere gange havde lovet ham en højere andel i provisionsløn som sælger, hvilket chefen – ifølge den ansatte – flere gange var løbet fra.

Nye anklager

Men da lydoptagelsen dukkede op, benyttede arbejdsgiveren den til at anklage den ansatte for illoyalitet ved at have foretaget optagelsen uden de andre mødedeltageres vidende.

Landsretten nåede i juni 2018 frem til, at det var i strid med den ansattes loyalitetsforpligtelse at optage en samtale med arbejdsgiveren, som derfor berettiget kunne bortvise medarbejderen uden løn og med tilbagevirkende kraft til datoen for mødets afholdelse.

En saglig begrundelse

Men Højesteret ændrer den afgørelse og giver den ansatte erstatning, fordi der i den konkrete situation ikke var tale om en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Men det er kun i orden at lydoptage sin arbejdsgiver, hvis der er et konkret formål, en saglig begrundelse og proportionalitet.

”Hverken lydoptagelsen eller den efterfølgende anvendelse af den var en misligholdelse af hans ansættelsesforhold. Optagelsen kunne derfor ikke begrunde bortvisning og heller ikke opsigelse”, siger Højesteret.

Erstatningen er af Højesteret udmålt til løn i opsigelsesperioden og feriepenge samt godtgørelse på en måneds løn efter funktionærlovens bestemmelser om usaglig afskedigelse.

PROSAs jurister vil i en kommende udgave af Prosabladet uddybe, hvad en saglig grund til en lydoptagelse kan være. Indtil da er anbefalingen, at man kontakter sin fagforening, hvis man føler et behov for at optage en samtale med sin chef. 

Sådan forløb samtalen

Samtalen, der blev optaget af den ansatte, forløb således ifølge et domsudskrift fra Retten i Viborg. Sagsøgeren (A) taler med arbejdsgiveren (B) om hvor vidt sagsøgeren havde optjent provision for månederne juli, august og september 2016 med 10 procent udover et grænsebeløb på 175.000 kroner:

B: ”Nej, det sagde jeg ikke. Prøv nu lige at høre her”.

A: ”Du sagde, du får selvfølgelig de 3 måneder. Så står du her og siger nu, at det ligger ikke fast, fordi vi ikke er færdige med at forhandle provision. (Højt): Det er uhørt. Jeg vil ikke være med til det. Altså, det er simpelthen.... Nu går jeg min vej. Jeg har det simpelthen dårligt nu. Jeg er nødt til at gå hjem og melde mig syg. For jeg har det rigtig, rigtig dårligt i min mave. Det havde jeg i forvejen. Du er fandeme (Meget højt) Du er fandeme. Du er et røvhul, B. Du snyder os ind af en kant. Hvad fanden er det for en måde at drive firma på. Du sagde højt og helligt herinde, sidste gang, at de 175 – over det – da fik jeg selvfølgelig min provision frem til 1/10. Så står du nu og siger, at det ikke er forhandlet på plads endnu. Hvad helvede er det for en måde du driver firma på. DU RØVRENDER OS”.

B: ”Af sted”.

A: ”Ja”.

B: ”Ud herfra, jeg gider ikke…”

A: (afbryder) ”Ja – hvad fanden er det for en måde at drive firma på”.

B: ”Af sted”

A: ”B, du sad herinde...”

B: (afbryder) ”Af sted, sagde jeg”

A: ”Ja”

B: ”Og det er nu”.

I forbindelse med denne ordveksling kastede sagsøgeren en pc-mus gennem lokalet. Efterfølgende udviklede samtalen sig mere roligt og fortsatte nogen tid, indtil sagsøgeren forlod arbejdspladsen nogle timer før normal arbejdstids ophør.

botMessage_toctoc_comments_9210