Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Hvad betyder de nye overenskomster?

Urafstemninger og overenskomstaftaler har præget arbejdsmarkedet de seneste måneder. Hvilke konsekvenser har det for PROSA-medlemmer?

De seneste måneder har vi kunnet læse om urafstemninger og nye aftaler om overenskomster (OK), men hvad er status egentlig på området, og hvad betyder det for os som PROSA-medlemmer? Det var et af punkterne på PROSAs seneste hovedbestyrelsesmøde.

En del af vores overenskomster udløber ikke i 2017 og er derfor ikke ved at blive forhandlet, eksempelvis overenskomsten, der gælder for PROSA/Offentlig på det statslige område. Den udløber i 2018, så her er man via et forhandlingskartel (-fælleskab), CO10, der består 35 fagforeninger, i gang med at forberede forhandlingerne. CO10 følger interesseret de aftaler, der indgås nu.

PROSA er selvfølgelig interesseret i andre områder end vores egne – og på LO-området havde medlemmerne lige stemt ja til en ny aftale med arbejdsgiverne pr. 1. marts. Aftalen er med rette beskrevet som et bunkebryllup, fordi den dækker 14 LO-fagforeningers områder – det vil sige meget forskellige fagområder og dermed også interesser. Nogle fag (byggeri, slagteri med flere) føler sig derfor ramt af resultater, som de ikke synes, passer godt med deres arbejdsdag, og de er naturligvis kede af at komme i mindretal og nu skal leve med det, de oplever som forringede vilkår.

Derfor diskuterede vi på HB-mødet, hvad den mulige strejke ville have haft af konsekvenser ved et LO-’nej’, og HB blev informeret om, at PROSA var forberedt på kontakt med PROSA-medlemmer, som måtte være på de berørte arbejdspladser, og som kunne få brug for rådgivning om, hvordan man håndterer, at ’LO-kollegaer’ strejker, mens man ikke selv er ramt. 

Nu blev det jo imidlertid et LO-’ja’, så aftalen er en realitet, og der blev hverken lockout eller strejke denne gang.

Hvilke vilkår, synes du, er vigtigst for dig og dine kollegaer? Hvem har forhandlet jeres vilkår på plads med jeres arbejdsgiver? Og hvis I ikke har en aftale – hvad så med at spørge dine kollegaer, om I skal holde et møde, hvor I inviterer en ekspert fra PROSA, og hvor I får talt om situationen i dag - og om, hvordan I gerne ser den om nogle år?

Hvad mener du?

Du er meget velkommen til at kommentere dette indlæg på www.prosa.dk. 

botMessage_toctoc_comments_9210